TBC Regionaal Expertise Centrum Noord West NL

Details

Type: Semi-open
Opgericht op: 23 mei 2016
Thema(s): Tuberculose
Werkgebieden: Gezondheid, Infectieziektebestrijding
Specialisme(n): Tuberculose (TBC), Regionalisering

Deze groep is bedoeld voor: alle medewerkers Tuberculosebestrijding van de 7 samenwerkende GGD-en: GGD Amsterdam, GGD Flevoland, GGD Gooi & Vechtstreek, GGD Hollands Noorden, GGD Kennemerland, GGD Regio Utrecht en GGD Zaanstreek Waterland.
Optimale professionalisering, kwaliteitsborging en doelmatigheid van de bestrijding van tuberculose in de regio Noord West Nederland, zowel binnen als buiten de GGD’en. Dit middels het opbouwen, borgen en delen van kennis en expertise door specialisatie, onderzoek en innovatie, het onderhouden van contacten, deskundigheidsbevordering en inhoudelijke afstemming van de bestrijding in het Regionaal Expertise Centrum Tuberculose Noord West Nederland. Een virtueel samenwerkingsverband van de 7 GGD-en in de provincies Flevoland, Noord Holland en Utrecht.

Lidmaatschap

Om een lidmaatschap aan te vragen voor deze semi-open groep dient u eerst in te loggen of te registreren op dit netwerk.