Vakgroep OGGz

Details

Type: Semi-open
Opgericht op: 25 juli 2011
Thema(s): OGGZ
Werkgebieden: Gezondheid, Welzijn, Zorg, Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ)
Specialisme(n): Allochtonen, Diversiteit, Wijkgericht werken, Beleid, Intersectorale samenwerking en netwerken, Gezondheidsbevordering, Leefstijladvisering, Zelfmanagement

de vakgroep OGGZ is een professioneel uitvoerend orgaan waarin GGD'en kennis, kunde en ervaringen uitwisselen en delen betreffende onderwerpen van de OGGz / sociale veiligheid.
De vakgroepen hebben 3 functies: advies, draagvlak en uitwisseling (waaronder intervisie).
De vakgroepen zijn als bundeling van de professionals een nuttig instrument om expertise te leveren aan GGD Nederland en vormen een goed platform voor kennisuitwisseling.
De vakgroepen worden in de gelegenheid gesteld de directeur van de vereniging gevraagd en ongevraagd te adviseren; evenwel zonder dat de vakgroepen een formele positie innemen binnen de besluitvormingsstructuur van de vereniging.
Indien nodig zal de directeur besluiten de schakel te vormen naar de programmaraad m.n. indien het gaat om een vastgesteld strategisch thema van de vereniging.
De directeur kan vakgroepen informeren over de beoogde strategie van de vereniging, zodat een waarborg ontstaat dat vakgroepen in informatieve externe contacten in lijn van de strategie van de vereniging kunnen handelen. Zo kunnen vakgroepen worden betrokken bij de strategische agenda van de vereniging.
Directeur (en programmaraden) behoeven niet verplicht om een advies van de vakgroepen te vragen en hoeven adviezen ook niet per definitie op te volgen.
De vakgroepen kunnen niet namens de vereniging naar buiten treden.
Een vakgroeplid onderhoudt de lijn met het management van ‘zijn’ GGD.

Lidmaatschap

Om een lidmaatschap aan te vragen voor deze semi-open groep dient u eerst in te loggen of te registreren op dit netwerk.