Lean binnen de GGD

Details

Type: Semi-open
Opgericht op: 9 maart 2018
Beheerder(s): monika kokhuis
Werkgebieden: Gezondheid, Zorg, Jeugdgezondheidszorg (JGZ), Infectieziektebestrijding
Specialisme(n): Kinderen, Jongeren, Ouderen, Werknemers, Allochtonen, Diversiteit, Wijkgericht werken, Management, Beleid, Communicatie, P&O, Kwaliteitsbeleid, Intersectorale samenwerking en netwerken, Inrichting fysieke ruimte, Onderzoek, Gezondheidsbevordering, Leefstijladvisering, Scholing, opleiding en coaching, Fondsenwerving, Zelfmanagement, Valpreventie, Asielzoekers, Advisering, Bedrijfsvoering, databases, Gegevensbeheer, Reizigerszorg, Tuberculose (TBC), Regionalisering, Wet- en regelgeving, Implementatie

Stimuleren van het Lean gedachtengoed binnen GGD-en.
Uitwisselen best practices en ervaringen.
Doelgroep: Alle medewerkers van GGD-en.

Lidmaatschap

Om een lidmaatschap aan te vragen voor deze semi-open groep dient u eerst in te loggen of te registreren op dit netwerk.