5.4 Wat is een Semi-open Groep?

Semi-open Groepen zijn Groepen die worden opgericht voor een select aantal Professionals. Professionals kunnen een lidmaatschap aanvragen voor deze groep. De oprichter/beheerder van de groep bepaalt of de aanvraag wordt gehonoreerd en of de professional wordt toegelaten tot de groep.

Evenals de Open Groepen worden de Semi-open Groepen in het Groepenoverzicht getoond.

HomeThema'sProfessionals