5.6 Wie wordt de beheerder van de Groep?

De aanvrager van de groep wordt automatisch groepbeheerder. Als beheerder heb je meer rechten dan de leden van de groep. De beheerder kan professionals uitnodigen om lid te worden van de groep en professionals die lid willen worden weigeren of goedkeuren (bij semi-besloten en besloten groepen). De groepbeheerder is daarnaast verantwoordelijk voor het inrichten van de groep. Hij of zij kan de mappenstructuur bij Documenten aanmaken. Dit geldt ook voor de categorieën bij Forum. De groepsbeheerder kan uit de leden een medebeheerder aanstellen die dan dezelfde rechten heeft als hem/haar. (bijvoorbeeld: voorzitter en secretaris van de groep zijn beheerders)

HomeThema'sProfessionals