Activiteit

"Toezicht in de gezondheidszorg, een professionele steun in de rug?"

14 maart
Locatie: Zorgverzekeraars Nederland in Zeist
Type: Bijeenkomst

Ook de leden van NVAG en VAGZ krijgen steeds meer te maken met
Toezicht, in een eigen rol als toezichthouder en /of vanuit de organisatie waar
ze werken en /of in de organisaties die ze contracteren. De sectie
management van de NVAG heeft eerder in kleinere kring hierover
gediscussieerd. Vorig jaar is het onderwerp aan bod gekomen in de
bijeenkomst over “sturen op vertrouwen “. Nu willen we dit onderwerp breder
trekken, omdat toezicht vanwege de verantwoordelijkheid voor het
functioneren van een organisatie meer in de publieke belangstelling staat. Of
dit nu een GGD is, een thuiszorgorganisatie, een ziekenhuis of een
verzekeraar.
Een theoretisch kader over besturen en toezichthouden is één zaak; de
praktijk is vaak weerbarstiger.
Daarom hebben we een zeer ervaren bestuurder én toezichthouder in de
persoon van prof. dr. Niek Urbanus bereid gevonden ons mee te nemen in
deze wereld. Hij wil graag de discussie met ons aangaan over
praktijksituaties. Niet alleen vanuit het standpunt van bestuurders maar vooral
ook vanuit de professionele werker.
Niek Urbanus was bij de Universiteit van Amsterdam hoogleraar KNO,
directeur van het academisch ziekenhuis, later decaan van de faculteit
geneeskunde en voorzitter van de Raad van Bestuur van het AMC, werd
voorzitter van enkele Raden van Toezicht, waaronder die van het UMC te
Utrecht. Hij trad toe tot de Raad van Toezicht van het AMC. Verder is hij
voorzitter van de RvT van het NIVEL en lid van de Raad van Commissarissen
van zorgverzekeraar ONVZ.
Kortom, een ervaren man die met ons vanuit drie gezichtspunten (Raad van
Bestuur, Raad van Toezicht en de werkvloer) zijn visie op en ervaring met
toezicht zal delen: wanneer grijp je in, en hoe kun je narigheid voorkomen.

Bijlagen

  • (45 KB)
Geplaatst door:

Deelnemers

U moet ingelogd zijn om te kunnen zien wie zich aangemeld heeft en/of om uzelf aan te melden.

Bent u nog niet geregistreerd op deze website? Registreren »
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.