Activiteit

Niemand is geboren om alleen te zijn

23 mei
Locatie: Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie Maliebaan 50 B Utrecht
Type: Congres

Niemand is geboren om alleen te zijn,

Kinderen en adolescenten groeien op en ontwikkelen zich in interactie met anderen. Relaties -in de breedste zin van het woord- zijn dus belangrijk in een mensenleven. In diverse psychotherapeutische behandeling zijn juist daarom het verbeteren en herstellen van relaties met ouders en leeftijdgenoten het onderwerp van gesprek. De werkrelatie met de psychotherapeut is een belangrijk vehikel in het veranderingsproces. Over dit alles is de afgelopen jaren vanuit psychotherapeutisch perspectief al veel geschreven en gezegd.

Dit jaar wilden we daarom onszelf eens met frisse blik fundamenteler vragen stellen en ons verwonderen over mensen en hun relaties .

Waarom hebben mensen eigenlijk relaties? Is het alleen nodig om de soort te laten overleven of hebben relaties een intrinsieke meerwaarde? Wie is nu eigenlijk die ander? Hoe is de kwaliteit van een relatie te beschrijven ?

We hebben vier gerenommeerde sprekers met zeer verschillende achtergronden bereid gevonden om deze vragen vanuit hun perspectief te belichten.

Om te beginnen zal Marcel Poorthuis bespreken wat filosofen en met name Levinas geschreven hebben over de relatie met de ander.

Daarna zal Frans de Waal, bekend van onderzoek naar empathie bij mensapen, ons vertellen over zijn onderzoek. Ook dieren kennen empathie en sympathie. Sterker nog: er zijn veel aanwijzingen dat primaten zelfs een Theory of Mind ontwikkelen.

Tot slot laat Robert Abraham ons de verschillende soorten objectrelaties zien, zoals die beschreven zijn in het door hem ontworpen Psychoanalytisch Ontwikkelingsprofiel.

De middag is gewijd aan de therapeutische methoden en technieken die er zijn er om relaties te verbeteren en te herstellen.

In workshops en kleine lezingen. wordt stil gestaan bij behandelingen die zich richten op het bevorderen van diverse soorten relaties (o.m. ouder-kind, gezinnen, partner, leeftijdgenoten, pleegkind-pleegouder).

Er zijn workshops, die ingaan op hoe achtergronden van mensen en life events van invloed zijn op de relatievorming en workshops waarbij ingegaan wordt op hoe non-verbale therapie en interventies ingezet kunnen worden om relaties te verbeteren en te herstellen.

De dag wordt afgesloten met een lezing door Marcel van Aken waarin de beschermende (temperament) factoren van kinderen en jeugdigen (veerkracht) en de mogelijkheden om hierbij, aan te sluiten in een psychotherapeutische behandeling ter bevordering van relaties, besproken worden.

Bijlagen

  • (188 KB) (Aantal keer gedownload:1)
Geplaatst door:

Deelnemers

U moet ingelogd zijn om te kunnen zien wie zich aangemeld heeft en/of om uzelf aan te melden.

Bent u nog niet geregistreerd op deze website? Registreren »
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.