Activiteit

Masterclass Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag en Mensenhandel

06 maart
Locatie: De Vertrekhal
Tijd: 13:00 tot 17:00
Type: Bijeenkomst

Achtergrond:
Vaak blijken professionals (en ouders) niet voldoende op de hoogte zijn van het feit dat seksueel overschrijdend gedrag, ook online, een signaal kan zijn van binnenlandse en buitenlandse mensenhandel. Door bewustwording en alert zijn en deze signalen vroegtijdig te melden bij de politie, kan veel leed voorkomen worden.

Professionals in de jeugdhulpverlening, jeugd- en gezinszorg, en onderwijs werken dagelijks met jongeren en kunnen als een van de eerste betrokkenen signaleren dat er iets mis is.

U leert tijdens deze masterclass wat precies verstaan wordt onder seksueel grensoverschrijdend gedrag, de zogenaamde ‘loverboy 2.0’  en mensenhandel. Slachtoffer- en daderprofielen worden toegelicht, evenals trends en verschuivingen die daarin te zien zijn. Daarnaast krijgt u praktische tips en handreikingen om signalen van online seksueeel grensoverschrijdend gedrag en uitbuiting te herkennen. U hoort wat de politie kan doen met uw meldingen en het zorgtafeloverleg in Rotterdam wordt gepresenteerd.

Er is uiteraard gelegenheid tot het stellen van vragen en uitwisselen van ervaringen.
 

Bijlagen

  • (265 KB) (Aantal keer gedownload:3)
Geplaatst door:
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.