Activiteit

“En nu handen uit de mouwen!”

21 november
Type: Bijeenkomst

21 november 2013
Erasmus MC, onderwijscentrum
Patiëntveiligheid en Risicomanagement: “En nu handen uit de mouwen!”
Dit symposium wordt georganiseerd door het Kenniscentrum Patiëntveiligheid van het Erasmus MC en is een
gezamenlijk initiatief van de SRZ-ziekenhuizen.
Het regionale netwerk wil geen concurrentie als het gaat om veiligheid, maar slaat de handen ineen, probeert
problemen samen op te lossen en van elkaar te leren.
Tijdens deze bijeenkomst zullen verschillende sprekers ingaan op de meerwaarde van risicomanagement voor
patiëntveiligheid. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk zult u ontdekken dat risicomanagement u en
uw organisatie op weg kan helpen van improviseren naar organiseren.
Doelgroep: zorgprofessionals, managers, adviseurs veiligheid en kwaliteit, beleidsadviseurs en andere
geïnteresseerden.
Johan Dorresteijn, voorzitter van het SZR-veiligheidsoverleg leidt u door deze inspirerende ochtend.
Kenniscentrum
Patiëntveiligheid
S Y M P O S I U M
Kenniscentrum
Patiëntveiligheid
P R O G R A M M A
08.30 - 09.00 u Inloop met koffie en thee
09.00 - 09.10 u Opening
Dagvoorzitter Johan Dorresteijn, voorzitter veiligheidsoverleg
SRZ-ziekenhuizen
09.10 - 09.50 u Hoe resistentie ons beter maakt
Arjan van Wingerden, IC verpleegkundige Maasstad Ziekenhuis
Elke dag met plezier naar je werk gaan, denkend dat je het allemaal
goed doet. Totdat je volgens velen ineens in het gruwelijkste
ziekenhuis van Nederland blijkt te werken. Het overkwam Arjan
van Wingerden…
09.50 - 10.30 u Patiëntveiligheid in control?
Lilian Knol, Risicomanager VvAA
Lilian gaat in haar presentatie in op de relatie tussen patiëntveiligheid
en risicomanagement. Wat zijn de verschillen? Waar vullen
beide elkaar aan?
Vanuit het kader van integraal risicomanagement laat zij zien dat
er vele interne en externe factoren zijn die de patiëntveiligheid
beïnvloeden. Zij reikt een aantal praktische tips & trucs aan om
risicomanagement goed toe te passen in het ziekenhuis.
10.30 - 11.15 u Pauze / informatiemarkt
11.15 - 11.55 u Patiëntveiligheid: naar een positieve benadering
Roland Bal, Hoogleraar iBMG
Patiëntveiligheid wordt vaak benaderd vanuit wat het niet is:
onveiligheid. Incidenten en ‘leren van fouten’ staan vaak centraal.
Op basis van ervaringen in het Quaser-onderzoek naar kwaliteit en
veiligheid in Europese ziekenhuizen bespreekt Roland Bal de
consequenties hiervan. Centrale boodschap is dat we vanuit een
externe, door een negatieve definitie van veiligheid gedreven
agenda, toe moeten naar een positief, door professionals gedragen,
veiligheidsbeleid.
Kenniscentrum
Patiëntveiligheid
P R O G R A M M A
11.55 - 12.35 u Met de handen uit de mouwen; 10x sterk, 10x veilig
Greet Vos, Hoogleraar en arts-microbioloog Erasmus MC
De tien ziekenhuizen in de regio Rijnmond slaan de handen
ineen: samen werken we aan patiëntveiligheid én helpen we
elkaar hierbij.
Vanaf 1 januari 2014 komen er veel verbeteringen aan op het
gebied van algemene voorzorgsmaatregelen. De handhygiëne
krijgt alle aandacht. Alle zorgprofessionals dragen de witte pakken
correct; hand- en polssieraden zijn bij niemand meer aanwezig.
Het resultaat is gelijkheid in veiligheid door eenvoud van
maat regelen
12.35 - 12.45 u Afsluiting
Johan Dorresteijn
Kenniscentrum
Patiëntveiligheid
P R A K T I S C H E I N F O
Datum en locatie
Donderdag 21 november 2013
9.00 – 13.00 uur
Erasmus MC, onderwijscentrum Collegezaal 1 (Eg-360)
Registratie en kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
In verband met een beperkt aantal plaatsen is vooraf aanmelden noodzakelijk.
Aanmelding en registratie vindt plaats via het secretariaat van de stichting SRZ:
annemarie.bouwman@stichting-srz.nl
Inschrijfvoorwaarden
Wij schrijven in op volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
Wie geplaatst is, ontvangt hiervan een bevestiging per e-mail.
Bij aanmelding rekenen wij op uw komst. Wie onverhoopt toch niet
aanwezig kan zijn, kan zich per mail afmelden bij:
annemarie.bouwman@stichting-srz.nl
Inhoudelijke informatie en organisatie
Joke Vermeeren, Coördinator Kenniscentrum Patiëntveiligheid Erasmus MC
j.m.j.j.vermeeren@erasmusmc.nl
010 – 703 46 69

Bijlagen

  • (322 KB)
Geplaatst door:
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.