Activiteit

Ouderenmishandeling - Letselherkenning en werken met de meldcode

27 november
Tijd: 10:00 tot 17:00
Type: Cursus

Introductie

Ook in Nederland komt veel ouderenmishandeling voor. Naar schatting worden jaarlijks 200.000 ouderen van boven de 65 jaar mishandeld door partners, familie, huisvrienden of zorgverleners. Dit kan klein beginnen, met stevig vastpakken wanneer iemand niet voldoende meewerkt. Met enige regelmaat gaat dit van kwaad tot erger. Mantelzorgers kunnen overbelast raken, en overgaan tot het (onbedoeld) verwaarlozen of mishandelen van ouderen. Het is een onacceptabel maatschappelijk probleem dat vaak onvoldoende zichtbaar is. Het tijdig herkennen van ouderenmishandeling kan veel leed voorkomen. Als arts of zorgprofessional speelt u daarbij een cruciale rol. Het herkennen van ouderenmishandeling vereist echter specifieke expertise.

Inhoud

Tijdens deze cursusdag staat het ontwikkelen van forensisch bewustzijn centraal. Het duiden van de fysieke letsels is een belangrijk onderdeel van het programma. Zijn er aanwijzingen voor fysiek geweld? Wat zijn verdachte letsels, wat is de differentiële diagnose? Ook wordt aandacht besteed aan mogelijke signalen uit de omgeving die kunnen aangeven dat er sprake is van mishandeling. Wat zijn aanwijzingen dat de medische zorg mogelijk tekort schiet? Tevens wordt aandacht geschonken aan het vervolgtraject. Hoe gaat u om met vermoedens van mishandeling? Welke protocollen moeten hierbij gevolgd worden? En hoe maakt u uw vermoedens bespreekbaar met slachtoffers en mogelijk daders?

Leerdoelen

Wanneer u deze nascholingsdag heeft gevolgd:

 • heeft u een overzicht van de meest voorkomende letsels bij ouderen die u in de praktijk kunt tegenkomen;
 • bent u beter in staat letsels die het gevolg kunnen zijn van ouderenmishandeling te herkennen;
 • kunt u enkele valkuilen benoemen bij het duiden van letsels;
 • kunt u vermoedens van ouderenmishandeling beter onderbouwen;
 • weet u hoe u letsels fotografisch vastlegt volgens het protocol voor letselfotografie;
 • heeft u inzicht in de meldcode ouderenmishandeling en de dilemma’s in de samenwerking met andere disciplines. 

Doelgroep

 • huisartsen
 • SEH-artsen
 • vertrouwensartsen
 • specialisten ouderengeneeskunde
 • klinisch geriaters
 • verpleegkundig specialisten

Aantal deelnemers: 50-90

Kosten: € 275,- per persoon (geen BTW)

In dit bedrag zijn consumpties, lunch en cursusmateriaal inbegrepen

Accreditatie

Accreditatie is verkregen voor 6 uur (6 punten) bij:

 • Accreditatie Bureau Cluster 1 (huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde)
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
 • Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA)

Accreditatie is verkregen voor 5 uur (5 punten) bij:

 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)

Programma

9.30 - 10.00 Ontvangst met koffie en thee

10.00 - 10.10 Opening, pretoets, inleiding op het thema

10.10 - 10.55 Ouderenmishandeling: waar hebben we het over?

10.55 - 11.15 Pauze

11.15 - 12.00 Signaleren van ouderenmishandeling.

                    Ontwikkelen van "forensic awareness" bij doelgroep

12.00 - 12.45 Lunchpauze

12.45 - 13.30 Praktische benadering bij letsels

13.30 - 14.15 Ik heb een vermoeden, wat nu?

14.15 - 14.30 Pauze

14.35 - 16.45 Workshops:

                    - Bespreekbaar maken van vermoedens

                    - Letselbeschrijving

                    - Letselfotografie

16.45 - 16.55 Discussie, conclusies en posttoets

16.50 - 17.20 hapje en drankje

Sprekers

 • Dagvoorzitter en spreker: Mirjam van Dongen, leidend professional Indigo ZHZ en voorzitter Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling (LPBO)
 • Harry van Venrooij, forensisch arts KNMG, bij het Nederlands Forensisch Instituut
 • Marianne van der Krans-Vlug, Projectleider & Preventie medewerker Ouderenmishandeling bij Steunpunt Huiselijk Geweld Regio Utrecht, Moviera
 • Marianne Reij, communicatietrainer bureau Eigenreijs, trainingen en trajecten te Zwaag

Meer informatie en inschrijven:

http://academy.forensischinstituut.nl/ouderenmishandeling/

Bijlagen

 • (4 MB)
Geplaatst door:
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.