Activiteit

Herkennen van letsels ten gevolge van kindermishandeling

29 september
Tijd: 09:30 tot 17:00
Type: Cursus

Beschrijving

Het tijdig herkennen van kindermishandeling kan veel leed voorkomen. Als arts of zorgprofessional speelt u daarbij een cruciale rol. Het herkennen van kindermishandeling vereist echter specifieke expertise.

Tijdens deze nascholingsdag geven experts in de forensische geneeskunde uitleg over onder andere huidletsels (bijvoorbeeld brandwonden), fracturen en schedel-hersenletsel. Tevens wordt besproken hoe te handelen bij vermoedens van kindermishandeling en kunt u deelnemen aan een interactieve workshop letselbeschrijving.

 

Na afloop van deze cursus bent u beter in staat letsels die suggestief zijn voor kindermishandeling en/of verwaarlozing te herkennen. Ook bent u zich beter bewust van de valkuilen bij het duiden van deze letsels.

Een rondleiding bij de afdeling Medisch Forensisch Onderzoek van het NFI maakt deel uit van het programma.

Doelgroep

 • huisartsen
 • SEH-artsen en -verpleegkundigen
 • aandachtsfunctionarissen kindermishandeling
 • vertrouwensartsen
 • kinderartsen
 • jeugdartsen 
 • forensisch artsen

 

Leerdoelen

Wanneer u deze nascholingsdag heeft gevolgd:

 • bent u beter in staat letsels (brandwonden en andere huidletsels, schedel- en hersenletsel, fracturen) die suggestief kunnen zijn voor kindermishandeling te herkennen
 • heeft u inzicht in forensisch onderzoek aan deze letsels
 • kent u de valkuilen bij het duiden van letsels
 • kunt u een vermoeden van kindermishandeling beter onderbouwen
 • weet u hoe u letsels fotografisch vastlegt volgens het protocol voor letselfotografie
 • heeft u inzicht in de meldcode kindermishandeling en de dilemma’s met betrekking tot het beroepsgeheim in de samenwerking met andere disciplines;
 • kent u de laatste stand van zaken omtrent de NODO-procedure

 

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd voor 6 uur (6 punten) bij 

 • Accreditatie Bureau Cluster 1 (huisartsen, specialisten oudergeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten)
 • Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA)
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
 • Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg)
 • Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen (NVSHV)
 • Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling (VVAK)

Website: 

http://academy.forensischinstituut.nl/herkennen-van-letsels-ten-gevolge-van-kindermishandeling/

Bijlagen

 • (646 KB) (Aantal keer gedownload:2)
Geplaatst door:
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.