Activiteit

ActiZ: Contactpersonen Infectie Preventie

24 april
Locatie: ActiZ
Tijd: 09:30 tot 16:30
Type: Cursus

http://www.infectiepreventieopleidingen.nl/contactpersonen-infectie-preventie#appformVierdaagse cursus Contactpersonen Infectiepreventie en afsluitend een mini symposium:

ActiZ biedt een thematisch leernetwerk infectiepreventie voor kwetsbare ouderen aan. Doel is om de Actiz leden te helpen in het opzetten en uitvoeren van een infectiepreventiebeleid. De begeleiding wordt verricht door STIP (Stichting Trainingen Infectie Preventie). Veilig wonen en werken in de zorg is onlosmakelijk verbonden met hygiëne en infectiepreventie.

Bewustwording dat alle zorgmomenten en andere contacten met de omgeving van cliënten kunnen bijdragen aan overdracht van micro-organismen en dus mogelijk overdracht van infecties blijkt een probleem.

Voor de praktische uitvoering en invulling van hygiëne en infectiepreventie in instellingen is het zinvol om een multidisciplinaire groep medewerkers te benoemen en te trainen als Contactpersoon Infectie Preventie (CIP). Het personeel met extra deskundigheid op de werkvloer biedt meer continue aandacht voor infectiepreventie en vertaalt maatregelen en handelingen op eigen niveau. In de training krijgen CIP extra kennis aangaande infectiepreventie, waarna zij als vraagbaak en stimulans op de werkvloer fungeren. Daarnaast kunnen ze de leidinggevenden op de afdeling ondersteunen bij het implementeren van de richtlijnen / protocollen op het gebied van infectiepreventie.

Tijdens de vierdaagse training wordt een actieve inbreng verwacht van de cursisten. Het leertraject biedt naast de benodigde kennis, praktische huiswerkopdrachten en werkt met vele praktijkvoorbeelden, zodat de cursisten de kennis leren toepassen.

Doel

Deze training biedt kennisbevordering op het gebied van infectiepreventie, ter verbetering van de kwaliteit van infectiepreventie in de organisatie van de cursist. De cursisten ondersteunen de implementatie van het hygiëne en infectiepreventiebeleid in de organisatie.

Doel van het leernetwerk: leer van praktijkdeskundigen en samen met elkaar hoe u de beleidsdoelstellingen van infectiepreventie kunt realiseren in uw eigen concrete situatie.

Doelgroep

Het leernetwerk staat open voor (zorg)medewerkers die binnen hun eigen organisatie een extra taak op gebied van infectiepreventie krijgen of hebben gekregen. Deelname van meerdere deelnemers uit één organisatie wordt aanbevolen en gestimuleerd.

Inhoud training

De training wordt gegeven door gecertificeerde infectiepreventie-adviseurs en kwaliteitscoördinator met een ruime deskundigheid op het gebied van infectiepreventie en verbetertrajecten. Tijdens deze training komen onder andere de volgende items aan bod:

  • Micro-organismen; wat zijn dit, waar zitten ze, wat kunnen / moeten we er mee
  • Overdracht van micro-organismen
  • Infectie preventieve maatregelen, zoals handhygiëne, persoonlijke hygiëne, beschermende middelen
  • Reiniging, desinfectie, steriliteit
  • Bloedoverdraagbare ziekten
  • Richtlijnen Werkgroep Infectie Preventie
  • Antibiotica en resistentie van micro-organismen
  • Invulling van de taak van een Contactpersoon Infectie Preventie

Trainingsdagen CIP-training Verpleeg- en Verzorgingshuizen

De training voor Contactpersonen Infectie Preventie (CIP) omvat vier dagen (9.30-16.30 uur) met een studiebelasting van 20 uur. Aansluitend wordt een dagdeel gepland waarin de deelnemers hun ervaringen kunnen delen met een groter publiek.

Naast de noodzakelijke basiskennis infectiepreventie wordt theorie gedurende deze vier dagen afgewisseld met begeleiding en uitvoering van praktijkopdrachten. Tussen iedere trainingsdag is voldoende tijd om de praktijk-opdrachten uit te voeren.

De praktijkopdrachten worden vastgesteld en uitgevoerd in overleg met de instelling, zodat de CIP een vooraf afgesproken ‘product’ kunnen leveren, bijvoorbeeld een handhygiëne campagne.

De praktijkopdrachten zijn gebaseerd op de kwaliteitscirkel van Deming (Plan-Do-Check-Act) en kunnen in het kader van patiëntveiligheid geplaatst worden in het Veiligheids Management Systeem.

Data en inschrijving

De kosten bedragen €995,- en voor leden van Actiz €945,- (doelgroep 2 bij inschrijven) per persoon, inclusief koffie/thee en lunch.

Bij twee of meer aanmeldingen uit eenzelfde zorgorganisatie bedragen de kosten per persoon respectievelijk €945,- voor niet-leden en €885,- voor ActiZ-leden. Dit graag via een aanullende mail kenbaar maken.

Het minimum aantal deelnemers is 12; maximaal kunnen 20 mensen participeren.

De CIP-training kan tevens bij u op locatie in-company gegeven worden. De data worden in onderling overleg gepland. Bij meer dan 15 deelnemers ontvangt u korting. Voor meer informatie info@infectiepreventieopleidingen.nl

Accreditatie:

Deze training is door het kwaliteitsregister V&V geaccrediteerd voor 28 punten. 

Contact

ActiZ, Tineke van Sprundel, (030) 273 96 20; t.van.sprundel@actiz.nl

STIP, Carolien Oldenkamp-Berkelaar via info@infectiepreventieopleidingen.nl  

Bijlagen

  • (383 KB) (Aantal keer gedownload:5)
Geplaatst door:

Deelnemers

U moet ingelogd zijn om te kunnen zien wie zich aangemeld heeft en/of om uzelf aan te melden.

Bent u nog niet geregistreerd op deze website? Registreren »
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.