Activiteit

NIVEL invitational conference / expert meeting Krimpregio's

07 oktober t/m: 11-11-2015
Locatie: landelijk
Type: Bijeenkomst

U kunt zich deze week nog aanmelden voor deze invitational conference in uw regio.

Per 1 juli van dit jaar is het aantal officiële krimpregio’s in ons land gestegen naar negen, drie in Groningen, drie in Limburg, en verder Zeeuws-Vlaanderen, de Achterhoek en sinds 1 juli jongstleden ook Noord Oost Friesland. Daarnaast zijn elf regio’s aangeduid als anticipeer-regio’s, dat wil zeggen dat in die regio’s de krimp nog beperkt is, maar waarbij de verwachting is dat die in de komende jaren wel zal toenemen.

Het Ministerie van VWS heeft het NIVEL gevraagd voor de krimp- en anticipeergebieden een monitor op te stellen om de ontwikkelingen in het zorggebruik en het zorgaanbod in kaart te brengen en hiermee verschillende beleidsactoren te ondersteunen (zie resultaten quick scan en conceptueel monitorontwerp: http://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/Rapport-Zorgmonitor-Krimpgebieden.pdf). De monitor maakt onderscheid tussen twee gebruiksperspectieven, (1) een ‘nationaal’ perspectief gericht op monitoring van de verschillen tussen de krimp- en antipeergebieden en de rest van Nederland, en (2) een ‘regionaal’ perspectief gericht op benchmarking van specifieke krimp- of anticipeergemeenten of regio’s.

Ter voorbereiding hierop organiseert het NIVEL één landelijke en vijf regionale bijeenkomsten waarin met betrokkenen gesproken zal worden over de mogelijkheden en wensen ten aanzien van de Zorgmonitor Krimpgebieden.

Hierbij nodigen wij uw organisatie uit om deel te nemen aan deze bijeenkomst, een invitational conference / expert meeting. Het doel van de bijeenkomst is een antwoord krijgen op de vraag: hoe sluit de NIVEL zorgmonitor krimpgebieden het beste aan bij de beleidsvorming van nationale c.q. regionale organisaties die zich met de zorg in krimpgebieden bezig houden? De beoogde uitkomst van de bijeenkomst is een lijst van wensen die in de NIVEL Zorgmonitor Krimpgebieden verwerkt kan worden.

De landelijke bijeenkomst, bedoeld voor landelijke organisaties, zal op 21 oktober van 13.30-15.30 uur in Utrecht gehouden worden. De regionale bijeenkomsten worden gehouden op 7 oktober van 13.00-15.00 uur in Winterswijk (regio Achterhoek), op 14 oktober van 13.30-15.30 uur in Emmen (regio Noord Oost), op 28 oktober van 13.30-15.30 uur in Roermond (regio Limburg),  op 4 november van 13.30-15.30 uur in Terneuzen (regio Zuid West) en op 11 november van 13.30-15.30 uur in Leeuwarden (regio Noord West). 

Geplaatst door:
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.