Activiteit

Presentatie Preventiematrix

oktober 03
Tijd: 10:00 tot 11:00
Type: Bijeenkomst

Presentatie Preventiematrix 3 oktober a.s.

Aan de slag met duurzaam preventiebeleid
Op verzoek van het ministerie van VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een landelijke werkgroep* nagedacht over manieren om preventie vorm te geven binnen gemeenten. Door de transitie van taken van rijksoverheid naar gemeenten, zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van veel wetten. Zij zijn daarbij op zoek naar manieren om invulling te geven een duurzaam preventiebeleid. De landelijke werkgroep ontwikkelde een concrete aanpak: de preventiematrix.

De preventiematrix helpt bij het overzichtelijk maken van de activiteiten en interventies die er in jouw gemeente al zijn voor verschillende doelgroepen. Daarbij maakt het ook meteen inzichtelijk welke onderwerpen of doelgroepen nog aandacht behoeven. De matrix kan op verschillende manieren worden gebruikt door gemeenten en/of professionals al dan niet samen met burgers. 

MEER INFORMATIE OVER DUURZAAM PREVENTIEBELEID EN DE MATRICES >

DOWNLOAD DE PREVENTIEMATRICES >

De preventiematrix
Omdat de problematiek voor verschillende doelgroepen anders is, zijn in totaal negen matrices ontwikkeld voor drie verschillende doelgroepen.

  • Doelgroep Jeugd (0-18 jaar) 
  • Doelgroep Volwassenen (18-67 jaar)
  • Doelgroep Ouderen (67+ jaar) 

Met het invullen van de preventiematrices wordt duidelijk welke interventies in de gemeente worden ingezet om problematiek te voorkomen en aan te pakken. Door parallel op drie lijnen in te zetten op deze problematiek hoop je te realiseren dat de gewenste situatie wordt bereikt (eerste kolom). 

Presentatie
Op dinsdag 3 oktober zal Marga Beckers (voorzitter van de landelijke werkgroep) de preventiematrix komen presenteren bij GGD GHOR Nederland, zaal Esdoorn, van 10.00 - 11.00 uur. Met onze feedback wordt de preventiematrix doorontwikkeld en zal de bruikbaarheid voor de praktijk verbeteren. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via kboode@ggdghor.nl

* Deelnemers van de landelijke werkgroep 'preventiematrix' : NCJ, NJi, Pharos, Movisie, Vilans, Trimbos-Instituut, RIVM, Gemeente Zeist, Gemeente Leiden, Gemeente Groningen, Gemeente Alkmaar, Gemeente Zaanstad, Werkplaatsen sociaal domein (In Holland Haarlem), Hogeschool Leiden, KJP en VOBC. 

Bron: https://www.ncj.nl/actueel/nieuws/artikel/?item=1261

 

 

 

 

Geplaatst door:
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: GGD GHOR Nederland
Functie: Receptie