Activiteit

Proeve van bekwaamheid Gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen (GAGS)

15 december
IFV
15 december 2020
09:00 tot 17:00
Bijeenkomst
5 september 2019 | 1 minuut lezen

De proeve van bekwaamheid Gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen (GAGS) is bedoeld voor aspirant GAGS'en. De proeve bestaat uit een eindgesprek inclusief praktijkcasus.

De DPG uit de betreffende regio tekent een verklaring die bevestigt dat de kandidaat voldoet aan de gestelde instroomeisen uit het kwalificatiedossier om te handelen als een potentieel beginnend beroepsbeoefenaar. Deze verklaring is een voorwaarde om deel te nemen aan de proeve van bekwaamheid. De GHOR Academie registreert deze verklaring.

Wat houdt de proeve in?

Tijdens de proeve wordt de kandidaat beoordeeld op de beheersing van de kerntaken uit het kwalificatieprofiel Gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen.

Aanmelden

Aanmelden voor dit examen kan via e-mail GHOR@ifv.nl

Locatie


Arnhem
HomeThema's