Activiteit

E-learning TerrorismeGevolg Bestrijding Witte kolom (kosteloos te volgen)

01 januari t/m: 31-12-2020
1 januari 2020 - 31 december 2020
00:00 tot 00:00
Studiedag
5 september 2019 | 3 minuten lezen

Landelijk zijn er afspraken gemaakt rondom het scenario terrorismegevolgbestrijding (TGB) en op basis daarvan zijn er verschillende activiteiten en scholingen ontwikkeld. Vanaf februari 2018 is er voor de witte kolom een e-learning beschikbaar waarin deelnemers aan deze e-learning worden meegenomen in het scenario TGB, vanaf aankomst van incident tot het handelen. De ‘e-learning TGB voor de witte kolom’ bestaat uit twee modules genaamd ‘TGB Mindset’ en ‘Handelingsperspectieven’. De e-learning is tot stand gekomen in samenwerking met Ambulancezorg Nederland en de Academie voor Ambulancezorg. 

Voor wie?

U bent ambulancemedewerker op de auto (ambulancechauffeur of -verpleegkundige). Daarnaast is de e-learning ook van belang en toegankelijk voor bijvoorbeeld GHOR-medewerkers of andere gerelateerde functies/rollen.

Wat leert u?

Na afloop van de e-learning heeft u:

 • kennis van de taken en rol van de GHOR in koude en warme fase
 • kennis van de rol van keten- en zorgpartners
 • kennis van de GHOR als netwerkorganisatie
 • kennis van de GHOR-rollen en -processen binnen het scenario TGB

Programma

De e-learning is opgebouwd uit twee modules met kennisvragen. Op basis van deze twee modules word je meegenomen in de landelijke richtlijnen en afspraken die er voor het scenario TGB/extreem geweld gemaakt zijn. Daarbij komt ook aan bod wat belangrijk is om aan te denken als je met een TGB-scenario of met een soortgelijk incident te maken krijgt.

Leerdoelen per module:

Module Mindset:

 • De deelnemer kan uitleggen wat er bedoeld wordt met terrorisme/extreem geweld en terrorismegevolgbestrijding.
 • De deelnemer maakt kennis met het ‘commander’s intent’ en kan uitleggen wat het doel hiervan is‘
 • De deelnemer kan de vijf onderdelen van de commander’s intent uitleggen.
 • De deelnemer kan het begrip ‘acceptable risk’ uitleggen in de context van een inzet na een terroristische aanslag.
 • De deelnemer kan de kenmerken en signalen van een terroristische aanslag en de verschillen ten opzichte van een regulier grootschalig optreden herkennen.
 • De deelnemer kan uitleggen hoe de eerst aankomende eenheden effectief en efficiënt met burgerhulpverlening om kunnen gaan (indien nodig).
 • De deelnemer kan de kenmerken en taken benoemen van de verschillende hulpverleningsdiensten die ter plaatse worden ingezet na een terroristische aanslag.
 • De deelnemer kan uitleggen wat mentale veerkracht is en hoe je dit kunt versterken.
 • De deelnemer kan benoemen hoe je je eigen mentale veerkracht kunt beïnvloeden.
 • De deelnemer kan uitleggen wanneer een situatie een ingrijpende gebeurtenis is en hier een voorbeeld bij noemen.
 • De deelnemer kan de kenmerken van een ingrijpende gebeurtenis benoemen.
 • De deelnemer kan de signalen van lichamelijke en geestelijke overbelasting herkennen.
 • De deelnemer kan de kenmerken van een gezond en een verstoord verwerkingsproces benoemen.

Module Handelingsperspectief

 • De deelnemer kan uitleggen wat de voorbereiding van de ambulances is tijdens het aanrijden naar een mogelijke terroristische aanslag.
 • De deelnemer kan toelichten welke taak de ambulancehulpverlener in welke zone (hot-, warm- en cold) uit mag voeren bij een terroristische aanslag.
 • De deelnemer kan benoemen wat in de ambulancecontext het handelingsperspectief van de eerst aankomende auto is. (inclusief Motorkapoverleg).
 • De deelnemer kan benoemen welke inhoud een METHANE bericht bevat.
 • De deelnemer kan benoemen wat de aandachtspunten voor veilig handelen zijn.
 • De deelnemer kan uitleggen welke bijzonderheden er bij overbelasting van het communicatienetwerk en communiceren bij een terroristische aanslag kunnen zijn.
 • De deelnemer kan uitleggen wat een second blast, second device en parallel devices inhoudt en waar deze zich bij een incident kunnen bevinden.
 • De deelnemer kan de bijzonderheden toelichten van de rol van de ambulance bij triage van slachtoffers van een terroristische aanslag.
 • De deelnemer kan benoemen welke taken je als eerste arriverende ambulance hebt in de context van een terroristische aanslag op basis van het GGB-model.
 • De deelnemer kan de medische hulpmiddelen benoemen ten behoeve van de levensreddende handelingen die specifiek voor TGB zijn.

Praktische informatie

De e-learning is kosteloos te volgen via de website van het IFV. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de GHOR Academie op 026 355 29 78 of GHOR@ifv. 

HomeThema'sProfessionals