Activiteit

Algemeen commandant geneeskundige zorg - ACGZ

01 september t/m: 31-12-2020
1 september 2020 - 31 december 2020
00:00 tot 00:00
Cursus
16 juni 2020 | 1 minuut lezen

Als algemeen commandant geneeskundige zorg (ACGZ) bent u verantwoordelijk voor de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening. Wat betekent dit in de praktijk, wat wordt er van u verwacht en wat moet u kunnen? Tijdens de opleiding tot algemeen commandant geneeskundige zorg (ACGZ) leert u alles wat u weten moet en traint u uw vaardigheden.

Voor wie?

U bent een GHOR-functionaris die is aangesteld als algemeen commandant geneeskundige zorg.
U voldoet aan de instroomeisen uit het kwalificatiedossier (zie tabblad documentatie).

Wat leert u?

Als algemeen commandant geneeskundige zorg draagt u grote verantwoordelijkheden voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. Om goed toegerust uw functie te vervullen, leert u in de opleiding Algemeen commandant geneeskundige zorg onder andere:

  • de operationeel leider adviseren over te nemen multidisciplinaire beslissingen
  • de operationeel directeur publieke gezondheid adviseren over dilemma's en besluiten op strategisch niveau
  • de officier van dienst geneeskundig, de hoofden Informatie geneeskundige zorg en ondersteuning geneeskundige zorg en de hoofden van de geneeskundige processen Acute Gezondheidszorg en Publieke Gezondheidszorg aansturen.

U ontvangt tijdens de opleiding handvatten voor de doorontwikkeling van persoonlijk leiderschap.

Scholingsdata 2020

ACGZ groep 2
Dag 1: 9 oktober of 26 oktober 2020
Dag 2: 13 oktober of 27 oktober 2020
Dag 3: 15 oktober of 17 november 2020
Examen: 16 november of 14 december 2020

Programma

De opleiding is opgebouwd uit twee delen: een generiek en een functiegericht deel. U start met het generieke gedeelte. Hierin leert u de basisbeginselen van crisisbeheersing en rampenbestrijding in Nederland:

  1. organisatie van de crisisbeheersing en rampenbestrijding
  2. termen en begrippen (dezelfde taal spreken)
  3. risico's inventariseren en beoordelen
  4. geneeskundige hulpverlening organiseren
  5. in scenario's denken

Ook leert u enkele basisvaardigheden, zoals de BOB-methode (beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming)‚Äč

Daarna richt de opleiding zich op de functie van algemeen commandant geneeskundige zorg. U leert wat uw taken en verantwoordelijkheden zijn, we maken de koppeling naar de betrokken partners in de geneeskundige keten en behandelen de politiek-bestuurlijke aspecten en dilemma's. Om uw rol als leidinggevende meer vorm te geven, gaan we in een intensieve oefendag in op de verhouding tussen functioneel leidinggeven en uw verantwoordelijkheid voor de regie en coördinatie van de geneeskundige keten.

Studiewijze

Aan het begin van de opleiding heeft u een intakegesprek om uw leerdoelen te bepalen. U volgt de opleiding tot algemeen commandant geneeskundige zorg gedeeltelijk via e-learning. Dit betekent dat u zelfstandig de studiestof doorloopt, met begeleiding van de opleidingscoördinator.  

HomeThema'sProfessionals