Activiteit

Opleiding: Algemeen commandant geneeskundige zorg - ACGZ-

01 september t/m: 31-12-2020
1 september 2020 - 31 december 2020
00:00 tot 00:00
Cursus
16 juni 2020 | 2 minuten lezen

Als Algemeen commandant geneeskundige zorg (ACGZ) ben je verantwoordelijk voor de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening. Wat betekent dit in de praktijk, wat wordt er van je verwacht en wat moet je kunnen? Tijdens de opleiding tot Algemeen commandant geneeskundige zorg (ACGZ) leer je alles wat je nodig hebt om straks als beginnend beroepsoefenaar aan de slag te gaan en train je op vaardigheden.

Bij de GHOR academie werken we met flexibele leerroutes voor onze reguliere opleidingen. Door het flexibel leren kan je tijd en plaats onafhankelijk leren (Starten wanneer je wilt; dit is niet afhankelijk van groepsgrootte), ben je verantwoordelijk voor je eigen leerproces met ruimte voor eigen leerdoelen en verdieping waar je wilt. Met een duidelijke basis om je voor te bereiden op je rol als beginnend beroepsoefenaar. Het combineren van face-to-face momenten met e-componenten, opdrachten die vaak ook in de regio uitgevoerd kunnen worden maken onderdeel uit van de leerroute. Hoe de leerroute is opgebouwd is afhankelijk van je achtergrond en ervaring; dit wordt bepaald naar

aanleiding van een telefonische intake na aanmelding voor aanvang van de opleiding.

Voor wie is de opleiding?

Aangesteld als ACGZ in GHOR / veiligheidsregio Je voldoet aan de instroomeisen uit het kwalificatiedossier (zie tabblad documentatie).

Wat leer je in de verschillende blokken?

  • Blok 1: GHOR introductie: wegwijs in de wereld van de GHOR. Je leert laagdrempelig het GHOR organisaties en haar processen kennen. (e- modules, webcolleges, werkopdrachten met een keuze voor een contactmoment).
  • Blok 2: De GHOR Organisatie: de processen van de GHOR. Kennismaking met de GHOR in crisisbeheersing en rampenbestrijding in voorbereiding en ten tijde van een crisis. (e-modules, kennistoetsing en digitaal kaartspel, geen contactmoment).
  • Blok 3: De GHOR in actie: in voorbereiding op je rol werkwijzen, procedures en vaardigheden; die iedere GHOR rol nodig heeft voor het uitvoeren je rol en voor een gestructureerde inzet. (e-modules, opdrachten en een contactmoment).
  • Blok 4: Je rol in actie: rol en positie van ACGZ, specifieke competenties ACGZ, (kern)taken ACGZ en vaardigheden toepassen in rol. (e-modules, opdrachten en twee contactmomenten).

Datum

Voor de contactmomenten hebben wij standaard twee momenten (blokken) waarop je in volgorde van de leerroute kan deelnemen hieraan. Je kan bij aanmelding je aanmelden voor één van beide blokken. In deze reeks zal je dan alle contactmomenten die jij moet volgen in je leerroute hebben.

Mocht je niet alle data kunnen uit bijvoorbeeld blok 1, kan je in overleg met de GHOR academie kijken naar de mogelijkheden voor het volgen van een online moment of we kijken met je naar andere mogelijkheden.

Blok 1

dag 1: 29 september of 9 oktober

dag 2: 13 oktober

dag 3: 15 oktober

eindgesprek: 16 november of 14 december 

Programma

Blok 1: e-modules, webcolleges, werkplek opdrachten, evt. terugkomdag Thema's: introductie GHOR, partners GHOR, GHOR en veiligheidsregio.

Blok 2: e-modules, kennistoetsen en kaartspel. Thema's: crisistypen, GHOR processen multi, acuut en publieke gezondheidzorg.

Blok 3: e-modules, simulaties, opdrachten en een contactmoment. Thema's: BOB, scenario denken, risicoanalyse, competentie modules

Blok 4: e-modules, opdrachten en twee contactmomenten. Thema's: rol en positie ACGZ, resourcemanagement, informatiemanagement, leidinggeven en welzijn GHOR rollen, netwerk in kaart, toepassen van vaardigheden.

SBU zelfstudie en contactmomenten

  • GHOR introductie + 12 SBU
  • De GHOR organisatie + 5 SBU
  • De GHOR in actie + 12 SBU zelfstudie + 8 SBU contactmoment
  • ACGZ 'je rol in actie + 14 SBU zelfstudie + 16 SBU contactmoment

Studiewijze

Plaats en tijd onafhankelijk leren in leerroute. Digitale leeromgeving met e-modules,  werkplek)opdrachten, contactmomenten face-to-face en/of online. Af te sluiten met een examen.

Locatie


Arnhem
HomeThema'sProfessionals