Activiteit

Herkennen, documenteren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld - nascholing

19 juni
Locatie: Nederlands Forensisch Instituut te Den Haag
Type: Cursus

In samenwerking met Mark Two Communications organiseert het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) de nascholingsdag 'Herkennen, documenteren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld bij volwassenen en ouderen'.

 
Duur Eén dag, van 9.00 tot 17.15 uur
Locatie NFI (hoofdgebouw)
Doelgroep
  • huisartsen
  • SEH-artsen
  • vertrouwensartsen
  • specialisten ouderenzorg
Kosten € 295,- inclusief BTW
In dit bedrag zijn consumpties, lunch en cursusmateriaal inbegrepen
Inhoud

Onder huiselijk geweld verstaan we geweld (fysiek, psychisch en/of seksueel van aard) dat gepleegd wordt door iemand uit de huiselijke of familiekring van het slachtoffer. Jaarlijks zijn in Nederland naar schatting zo’n 200.000 mensen slachtoffer van huiselijk geweld. Zowel vrouwen als mannen; zowel kinderen, volwassenen als ouderen; zowel allochtonen als autochtonen.

Als medisch professional speelt u een cruciale rol bij het herkennen en documenteren van huiselijk geweld. En bij het bieden van hulp. De overheid werkt momenteel aan een wettelijke plicht voor zorgprofessionals om te werken met de meldcode huiselijk geweld. Dit is een handzaam vijfstappenplan dat beschrijft hoe u moet handelen bij het vermoeden van huiselijk geweld.

Om deze taak optimaal te vervullen is het nodig dat u beschikt over de nodige kennis over dit onderwerp. Die kennis krijgt u tijdens deze themadag aangereikt.

 

Aanmelden

De aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst verwerkt door mede-organisator Mark Two Communications.

http://www.marktwo.nl/cursusaanbod/echt-niet-normaal-huiselijk-geweld-bij-volwassenen-en-ouderen

Bijlagen

  • (62 KB)
  • (267 KB)
Geplaatst door:

Deelnemers

U moet ingelogd zijn om te kunnen zien wie zich aangemeld heeft en/of om uzelf aan te melden.

Bent u nog niet geregistreerd op deze website? Registreren »
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.