Activiteit

Herkennen van letsels ten gevolge van kindermishandeling

21 mei
Locatie: Nederlands Forensisch Instituut te Den Haag
Type: Cursus

Beschrijving

Het tijdig herkennen van kindermishandelingkanveel leed voorkomen. Als arts of zorgprofessional speelt u daarbij een cruciale rol. Het herkennen van kindermishandeling vereist echter specifieke expertise.

Tijdens deze nascholingsdag geven experts in de forensische geneeskunde uitleg over onder andere huidletsels (bijvoorbeeld brandwonden), fracturen en schedel-hersenletsel. Tevens wordt besproken hoe te handelen bij vermoedens van kindermishandeling en kunt u deelnemen aan een interactieve workshop letselbeschrijving.

Na afloop van deze cursus bent u beter in staat letsels die suggestief zijn voor kindermishandeling en/of verwaarlozing te herkennen. Ook bent u zich beter bewust van de valkuilen bij het duiden van deze letsels.

Een rondleiding bij de afdeling Medisch Forensisch Onderzoek van het NFI maakt deel uit van het programma.

Doelgroep

 • huisartsen
 • SEH-artsen en -verpleegkundigen
 • aandachtsfunctionarissen kindermishandeling
 • vertrouwensartsen
 • kinderartsen
 • jeugdartsen 
 • forensisch artsen

 

Leerdoelen

Wanneer u deze nascholingsdag heeft gevolgd:

 • heeft u inzicht in forensisch onderzoek aan:

             - diverse huidletsels,

             - brandwonden,

             - fracturen,

             - schedel- en hersenletsel,

 • bent u beter in staat letsels die het gevolg kunnen zijn van kindermishandeling te herkennen.

 

Accreditatie

Accreditatie is toegekend voor 6 uur (6 punten) door 

 • Accreditatie Bureau Cluster 1
 • Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA)
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
 • Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg)
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register

Inschrijven

http://academy.forensischinstituut.nl/cursusoverzicht/cursussen-voor-medici-en-paramedici/herkennen-van-letsels-ten-gevolge-van-kindermishandeling/

Programma

9.00  – 9.30        Ontvangst en registratie

9.30  – 9.40        Inleiding kindermishandeling – pretoets

9.40  – 10.10       Ik zie, ik zie, wat u ook ziet: forensische duiding van letsels

10.10 – 10.40      Fracturen

10.40 – 11.00      Pauze

11.00 – 11.30      Huidletsel

11.30 – 12.00      Brandwonden

12.00 – 14.00      Lunch, met rondleiding en workshop Interactieve letselbeschrijving

14.00 – 14.30      "Zie je nou wel, ze is misbruikt. Toch?"

14.30 – 15.15       Toegebracht schedel-hersenletsel: hoofd- en bijzaken

15.15 – 15.45       Inwendige letsels bij overleden kinderen

15.45 – 16.05       Pauze

16.05 – 16.40       Nut en noodzaak van regels

16.40 – 16.50       Conclusies en afsluiting - posttoets

16.50 – 17.20       Borrel

Geplaatst door:

Deelnemers

U moet ingelogd zijn om te kunnen zien wie zich aangemeld heeft en/of om uzelf aan te melden.

Bent u nog niet geregistreerd op deze website? Registreren »
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.