Relatie tussen inkomensongelijkheid en depressie in Nederland

Aanvraag voor: Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012
Type: Toegang tot databestand
Status: Goedgekeurd
Bestanden:
Gegevens aanvrager
Organisatie: Gemeente Rotterdam en Erasmus MC
Adres organisatie:

Wilhelminakade 179

3000 BC Rotterdam

Aanvraaggegevens
Titel onderzoek: Relatie tussen inkomensongelijkheid en depressie in Nederland
Is uw organisatie opdrachtgever voor het onderzoek?
Academische Werkplaats Publieke Gezondheid CEPHIR
Centre for Effective Public Health In the larger Rotterdam area

Contact:
Lex Burdorf 010- 703 8464
Voert u dit onderzoek uit in samenwerking met andere organisaties, zoals universiteiten en onderzoekinstituten?
Gemeente Rotterdam en Erasmus Universiteit
Omschrijving van onderzoek:
Achtergrond:

Mentale problemen komen vaker voor onder inwoners van steden en buurten die gekenmerkt worden door sociaal economsche achterstand. Echter of mentale problemen ook vaker voorkomen in steden of buurten waar sprake is van grote inkomensongelijkheid is in Nederland niet onderzocht.

Doel:
De tweedeling tussen arm en rijk heeft geleid tot steeds grote sociaaleconomische problemen in Nederland, vooral in de middelgrote en grote steden. Hoewel de overheid streeft naar om regionale inkomensverschillen te verkleinen is nooit de vraag gesteld of inkomensongelijkheid samenhangt met mentale gezondheid van burgers. Het doel van deze studie is inzicht verschaffen in de vraag of inkomensongelijkheid op buurt- en stadsniveau, net als sociaaleconomische buurtachterstand, een risicofactor is voor indviduele mentale gezondheid in Nederland. Na eerst bestudeerd te hebben naar de relatie tussen individuele inkomen en mentale gezondheid, wordt op buurt- en stadsniveau gekeken naar de relatie tussen inkomensongelijkheid en individuele mentale gezondheid. De interactie tussen individuele inkomen en inkomensongelijkheid op buurt- en stadsniveau op mentale gezondheid wordt ook getoetst.

Vraagstelling:
Hangt inkomensongelijkheid op buurt - en stadsniveau samen met depressie onder de volwassen inwoners in Nederland?
Is er sprake van een interactie tussen tussen individuele inkomen en inkomensongelijkheid op buurt- en stadsniveau op mentale gezondheid van de volwassen inwoners in Nederland?

Doelpopulatie:
Inwoners van 19 jaar en ouder in heel Nederland.

Analyseplan:
De associaties worden getoetst met behulp van Multilevel analyse in spss. Daarbij wordt drie niveau's gehanteerd: steden, buurten en individuen. De uitkomstmaat is depressie (K10). Als confounder worden de aangevinkte variabelen (eventueel) meegenomen. Daarnaast, de inkomensgegevens op buurt- en stadsniveau worden gebruikt om Gini coefficent te berekenen. De Buurtachterstandsscores (statusscores) van het SCP worden ook meegenomen in het model.
Welke onderwerp(en) heeft u voor uw onderzoek nodig?
Alcoholgebruik, Angst & depressie, Beperkingen, Bewegen, Chronische aandoeningen, Eenzaamheid, Ervaren gezondheid, Huiselijk geweld, Lengte & gewicht, Mantelzorg geven, Roken
Welke achtergrondkenmerken heeft u voor uw onderzoek nodig?
Geslacht, Leeftijd, Huishoudsamenstelling, Opleiding, Werksituatie, Inkomen, Etniciteit/herkomst
Wenst u de gegevens te koppelen aan andere (registratie) bestanden?
Gestandaardiseerde besteedbaar huishoudensinkomen op viercijferige postcodeniveau.
Op welk geografisch niveau worden de gegevens gepubliceerd?

De analyses vinden plaats op verschillende niveau's: gemeente en wijk. De namen van de geografische gebieden worden in de resultaten niet genoemd.

Waar worden de gegevens gepubliceerd of gerapporteerd?
Een wetenschappelijk artikel in een internationale tijdschrift
Wat is de verwachte datum van publicatie of rapportage van gegevens (maand-jaar)?
Eind 2015 of begin 2016
Overige opmerkingen:
Voor mij is het belangrijk dat in het door jullie aangeleverde bestand ook een postcode variabele er in zit.