The social returns to mental health care

Aanvraag voor: Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012
Type: Toegang tot databestand
Status: Goedgekeurd
Bestanden:
Gegevens aanvrager
Organisatie: Harvard University
Adres organisatie:

Longwood 180a

02115 Boston, VS

Aanvraaggegevens
Titel onderzoek: The social returns to mental health care
Is uw organisatie opdrachtgever voor het onderzoek?
Voert u dit onderzoek uit in samenwerking met andere organisaties, zoals universiteiten en onderzoekinstituten?
Omschrijving van onderzoek:
Ik wil in kaart brengen hoe geestelijke gezondheid samenhangt met demografische kenmerken zorggebruik, arbeidsmarktuitkomsten, misdaad, slachtofferschap, en familierelaties. Daartoe wil ik de GEMON koppelen aan registerbestanden bij het CBS. Het onderzoek richt zich op de gehele bevolking, maar zal gebruik maken van de GEMON om voor deze steekproef subjectieve gezondheidsmaten en -gedrag te kunnen bestuderen.

Vervolgens wil ik onderzoeken hoe gebruik van ggz invloed heeft op sociale uitkomsten en gezondheid, en hoe patienten reageerden op de introductie van de Eigen Bijdrage voor ggz in 2012.

Binnen dit bredere project wil ik de GEMON gebruiken om informatie over zorggebruik te koppelen aan de subjectieve gezondheidsmaten en gedragsvariabelen in de GEMON, en ook om individueen te typeren die wel gezondheidsklachten rapporteren, maar geen zorg gebruiken.
Welke onderwerp(en) heeft u voor uw onderzoek nodig?
Alcoholgebruik, Angst & depressie, Beperkingen, Bewegen, Chronische aandoeningen, Eenzaamheid, Ervaren gezondheid, Huiselijk geweld, Lengte & gewicht, Mantelzorg geven, Roken
Welke achtergrondkenmerken heeft u voor uw onderzoek nodig?
Etniciteit/herkomst, Geografische indicator; GGD niveau, Geografische indicator; gemeentecode, Geografische indicator; postcode, Geslacht, Huishoudsamenstelling, Inkomen, Leeftijd, Opleiding, Werksituatie
Wenst u de gegevens te koppelen aan andere (registratie) bestanden?
GBA via CBS.
Op welk geografisch niveau worden de gegevens gepubliceerd?

Waar worden de gegevens gepubliceerd of gerapporteerd?
In een wetenschappelijk tijdschrift
Wat is de verwachte datum van publicatie of rapportage van gegevens (maand-jaar)?
6-2017
Overige opmerkingen:
Laat het me svp weten indien u aanvullende vragen heeft. Ik dien deze aanvraag in op verzoek van Ivo Gorissen (Centrum voor Beleidsstatistiek bij het CBS).