Selection Effects and Differentials in Life Expectancy in the Netherlands

Aanvraag voor: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016
Type: Toegang tot databestand
Status: Goedgekeurd
Bestanden:
Gegevens aanvrager
Organisatie: Centraal Bureau voor de Statistiek
Adres organisatie:

Henri Faasdraas 312

2492 JP Den Haag

Aanvraaggegevens
Titel onderzoek: Selection Effects and Differentials in Life Expectancy in the Netherlands
Is uw organisatie opdrachtgever voor het onderzoek?
Voert u dit onderzoek uit in samenwerking met andere organisaties, zoals universiteiten en onderzoekinstituten?
Auteur is student aan de Rijksuniversiteit Groningen (stageonderzoek; masterthesis)
Omschrijving van onderzoek:
Achtergrond en doel
This project aims at shedding light on the differences in Life Expectancy and mortality patterns between Dutch natives and immigrant groups in the Netherlands. In general these groups have been shown to differ systematically from each other regarding mortality patterns, both internationally and in the Dutch case. Especially peculiar is that migrants are on average more deprived from socioeconomic resources and show higher illness propensities, yet still seem to have an advantage regarding mortality as opposed to the native populations (“healthy migrant paradox”).
The respective mortality patterns that are behind this variation will be looked at in more detail regarding age-structure and causes of death. Furthermore, the mechanisms and patterns that are behind the variation are of interest. For this research, the focus lies on the so called “salmon-bias”. This describes a phenomenon in which migrants return to their country of origin in case of illness, for personal or cultural reasons. This mechanism, if commonly found in a group of migrants, can systematically bias the mortality outcomes in the migrant stock of a country. More precisely, as unhealthy individuals leave, the healthy ones remain in a country which then leads to a seemingly more healthy migrant group with higher life expectancy.
Vraagstelling(en)
Are there differences in life expectancy/mortality patterns between migrants and natives; and can they be attributed to selection effects?
Doelpopulatie
All individuals registered in the Netherlands between beginning 2009 until 2017.
Analyseplan
It is planned that data from a variety of Dutch registries is combined to analyze the mentioned patterns and mechanisms. This includes overall socio-demographic registries for mortality by foreign/native origin and to control for confounding effects. For inductive analysis of selection mechanisms, variables from health sources will be used as well as migration data.
Life table analyses will be used to compute mortality rates and life expectancy itself, stratified by migration background and sex. Moreover, mortality ratios over age-groups and life tables specified by cause of death will be included.
For the analysis of the salmon bias event history analysis will be used, this model will focus on the increased risk of emigration due to the prevalence of bad health. The specific model has yet to be decided on; a cox-hazard model could be a solution as it allows to control for confounding factors.
Welke onderwerp(en) heeft u voor uw onderzoek nodig?
Beperkingen, Bewegen, Chronische aandoeningen (kort), Ervaren gezondheid, Roken
Welke achtergrondkenmerken heeft u voor uw onderzoek nodig?
Geslacht, Leeftijd, Huishoudsamenstelling, Opleiding, Werksituatie, Rondkomen, Etniciteit/herkomst, Geografische indicator; gemeentecode
Wenst u de gegevens te koppelen aan andere (registratie) bestanden?
GBA (Age, Sex, Migration background, Migration date, Country of destination, Death date, Death NL vs. abroad), Householdincome, Stedelijkheid, Education (hoogst behaalde opleiding), Pension (AOW-uitkeringen), Registers on health (Zorgkosten basisverzekering, Ziekenhuiszorg, Doodsoorzaken)
Op welk geografisch niveau worden de gegevens gepubliceerd?

Waar worden de gegevens gepubliceerd of gerapporteerd?
Masterthesis voor de Rijksuniversiteit Groningen
Wat is de verwachte datum van publicatie of rapportage van gegevens (maand-jaar)?
juli 2019
Overige opmerkingen:
Wellicht dat we er ook een artikel voor Statistische Trends van willen maken, indien dat mag.
Onderzoekswerk door de student gebeurt intern op het CBS.

Nadere toelichting en verzoek onderzoeker (5-4-19):
- Graag zouden we de psychische gezondheid ook willen opnemen. De belangrijkste variabelen voor ons zijn: KLGGA207, CALGS203, GGADA201 en GGEES208.

- We willen ook kijken naar stedelijkheid omdat daar verschillen te zien zijn in migratie. Dit is echter ook iets wat we uit onze eigen database kunnen halen, maar voor controle hebben we het wel aangeklikt.