Health Inequality in the Netherlands

Aanvraag voor: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016
Type: Toegang tot databestand
Status: Goedgekeurd
Bestanden:
Gegevens aanvrager
Organisatie: London School of Economics
Adres organisatie:

Houghton St 1

WC2A 2AE London, UK

Aanvraaggegevens
Titel onderzoek: Health Inequality in the Netherlands
Is uw organisatie opdrachtgever voor het onderzoek?
Voert u dit onderzoek uit in samenwerking met andere organisaties, zoals universiteiten en onderzoekinstituten?
Omschrijving van onderzoek:
The relationship between income and health is complex and bidirectional. A positive relationship (the so-called income gradient in health) has persistently been found in many countries, including in the Netherlands.1 The previous literature on the income gradient in health is largely based on survey evidence, where income as well as health status are prone to reporting bias, and the often small sample size prevents finding subtle yet important relationships. By combining available detailed registry data at the CBS on health, income and demographics, the relationship between health and income can be studied in a very detailed fashion in the Netherlands.

Moreover, the richness of the Dutch data allows for a deeper exploration of the income-health relationship. Connecting income records, health surveys and health care expenses will allow to pin down the direct reasons for the health-income gradient. More specifically, it is the goal of this project to disentangle the health-income
gradient into two main gradients: different lifestyle/behaviour and treatment/health care across income groups. This way, one can investigate whether different behaviour (smoking, physical activity, work) rather than different health care take-up and treatments are responsible for the health-income gradient. Lastly, this project can contribute to the literature on the causal link between health and income using unexpected health shocks and unexpected income shocks.

This work can lead to insights that are important for health care policy in the Netherlands. It can uncover how large the health differences are across the income and wealth distribution, and what the reasons are for those health differences. Hence, it can show policy makers what types of measures to take to increase the health of low income groups.

More info in our CBS proposal; https://www.ggdghorkennisnet.nl/groep/251-registratiecommissie-gezondheidsmonitors/documenten/document/26096-8340-health-inequality-in-the-netherlands-pdf

voorlopige resultaten project 8340;
https://www.ggdghorkennisnet.nl/groep/251-registratiecommissie-gezondheidsmonitors/documenten/document/26097-cbs-microdatagebruikersdag-pdf
Welke onderwerp(en) heeft u voor uw onderzoek nodig?
Alcoholgebruik, Angst & depressie, Beperkingen, Bewegen, Chronische aandoeningen (kort), Eenzaamheid, Ervaren gezondheid, Geluidshinder, Lengte & gewicht, Regie over eigen leven, Roken, Vrijwilligerswerk
Welke achtergrondkenmerken heeft u voor uw onderzoek nodig?
Huishoudsamenstelling, Opleiding, Werksituatie, Rondkomen, Etniciteit/herkomst
Wenst u de gegevens te koppelen aan andere (registratie) bestanden?
IPI, IHI and Integraal Vermogensbestand; income and wealth of individuals and households; necessary to document the detailed income/health relationship
GEMON; survey with information about subjective health and behaviour; necessary for income gradient in behaviour
gbapersoonstab; demographic information; necessary to compute income gradients dependent on gender and origin
LBZ basistab and LMR; to measure an income gradient in diagnoses and treatments
kindoudertab; to link children with parents for intergenerational health and income links 4
doodsoorzaken/doodoorztab; to compute disease-specific mortality rates by income
hoogteopltab: to explain if education explains part of the income gradient in health
Op welk geografisch niveau worden de gegevens gepubliceerd?

Waar worden de gegevens gepubliceerd of gerapporteerd?
De resultaten zullen eerst beschikbaar worden gesteld in een working paper, en dan in een wetenschappelijk tijdschrift over Gezondheidseconomie.
Wat is de verwachte datum van publicatie of rapportage van gegevens (maand-jaar)?
Working paper: December 2020
Journal: December 2021
Overige opmerkingen:
Er is geen directe samenwerking met een Nederlandse universiteit bij dit project. Wel worden we uiteraard goed begeleid bij het CBS. Het project 8340 “Health Inequality in the Netherlands" bij hen loopt nu al net iets meer dan een jaar.
Ons doel met de data van de Monitor Gezondheid is dit verband tussen inkomen/vermogen en levensverwachting verder uit te diepen.
Co-promotor van het onderzoek is Prof. Johannes Spinnewijn (ook aan London School of Economics).

23-1-2020; • Ik heb alle onderwerpen aangeduid aangezien de standaardprocedure bij het CBS is om de bestanden GEZOMONITOR2012 en 2016 integraal te raadplegen (denk ik). Maar inderdaad, in onze analyses zullen we geen gebruik maken van de delen van de monitor over "Mantelzorg geven", "Mantelzorg ontvangen”, en “Ouderenmishandeling". Alle andere onderwerpen zijn wel relevant, al zou het kunnen dat we enkelen uiteindelijk toch niet gebruiken (dit hangt natuurlijk af van de resultaten).
• We zijn bekend met het werk van Johan Mackenbach en de AMC groep. Echter, ons onderzoek zal een andere methodologie gebruiken dan de voorgaande literatuur om gezondheidsongelijkheid te meten, an zal dus genoeg verschillen. We zijn uiteraard wel van plan het werk te presenteren aan verschillende universiteiten in Nederland om feedback te krijgen.
HomeNaar GGD GHOR Kennisnet