Nieuwsbericht

Landelijke verkenning Depressiepreventie (gesloten!)

29 november 2018 | 1 minuut lezen

Via deze weg brengen wij graag de landelijke verkenning depressiepreventie van het Trimbos-instituut onder de aandacht. De landelijke verkenning heeft als doel om inzicht te krijgen én te geven in manieren om depressies te voorkomen en mentale gezondheid te bevorderen. Organisaties die activiteiten organiseren op het gebied van depressiepreventie, worden aangemoedigd deze aan te melden. Indien uw GGD activiteiten uitvoert op het gebied van depressiepreventie dan vragen wij u dit kenbaar te maken en de activiteit(en) aan te melden via het invullen van een korte online vragenlijst. Klik hier (niet langer meer beschikbaar, de vragenlijst is gesloten). Vanuit één GGD is het handig om onderling met collega’s af te stemmen wie de vragenlijst invult.


Achtergrond bij deze inventarisatie
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil dat het aantal mensen met depressieve stoornis fors afneemt en is hiervoor een publiekscampagne en een meerjarenprogramma Depressiepreventie gestart. Vorig jaar verscheen ook de themarapportage ‘Zicht op depressie: de aandoening, preventie en zorg’ van de Staat van Volksgezondheid en Zorg. Op dit moment ontbreekt een landelijk overzicht over wat er waar gebeurt in het domein van de publieke gezondheid en het sociaal domein. Het Trimbos instituut is door het Ministerie van VWS gevraagd om deze brede inventarisatie uit te zetten.

 

Heeft u vragen over deze oproep dan kunt u zich wenden tot Marja van Bon-Martens, * mbon@trimbos.nl.

HomeThema's