Nieuwsbericht

Herinnering oproep landelijke verkenning depressiepreventie (gesloten!)

25 januari 2019 | 1 minuut lezen

Twee maanden geleden is de landelijke verkenning van het Trimbos-instituut naar depressiepreventie van start gegaan. Via verschillende kanalen is de oproep onder de aandacht gebracht van de GGD'en. Vanuit 21 verschillende organisaties waaronder 10 GGD’en is gehoor gegeven aan de oproep (met in totaal 41 activiteiten). Om nog meer activiteiten te verkrijgen, vooral ook uit het sociaal domein, willen wij de landelijke verkenning graag nogmaals onder de aandacht brengen. 

De landelijke verkenning heeft als doel om inzicht te krijgen én te geven in manieren om depressies te voorkomen en mentale gezondheid te bevorderen.  Indien uw GGD activiteiten uitvoert op het gebied van depressiepreventie dan vragen wij u dit kenbaar te maken en de activiteit(en) aan te melden via het invullen van een korte online vragenlijst. Klik hier (niet langer meer beschikbaar, de vragenlijst is gesloten). Ook als u op de hoogte bent van activiteiten georganiseerd door andere organisaties bij u in de regio moedigen wij u aan dit te melden.


Achtergrond bij deze inventarisatie
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil dat het aantal mensen met depressieve stoornis fors afneemt en is hiervoor een publiekscampagne en een meerjarenprogramma Depressiepreventie gestart. Vorig jaar verscheen ook de themarapportage ‘Zicht op depressie: de aandoening, preventie en zorg’ van de Staat van Volksgezondheid en Zorg. Op dit moment ontbreekt een landelijk overzicht over wat er waar gebeurt in het domein van de publieke gezondheid en het sociaal domein. Het Trimbos instituut is door het Ministerie van VWS gevraagd om deze brede inventarisatie uit te zetten.

Heeft u vragen over deze oproep dan kunt u zich wenden tot Marja van Bon-Martens, * mbon@trimbos.nl.

HomeThema's