Nieuwsbericht

gezondheidsbevordering zwangerschap en bevalling

13 september 2011 | 1 minuut lezen

De patiëntenfederatie NPCF heeft onderzoek laten doen naar risicofactoren rond zwangerschap en bevalling. Eén van de conclusies is dat gedragsaanpassingen bekend zijn. De meeste vrouwen gaan ook daadwerkelijk minder alcohol drinken en gezond eten, maar stoppen met roken blijkt moeilijk: 1 op de 10 vrouwen blijft roken.
zie: http://www.npcf.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=1963:een-op-de-tien-zwangeren-rookt&catid=44:nieuws&Itemid=64

Dit is ook één van de thema’s die in het programma “Zwangerschap en geboorte” van ZonMw een plek krijgen. In het programma is plek voor 8 tot consortia waarin 0e, 1e, 2e én 3e lijn samenwerken en kennis delen. Per regio is 250.000,- beschikbaar voor de samenwerking en 250.000,- voor het uitvoeren van projecten. De deadline voor de eerste call is 20 september 2011. Gezien de invloed van leefstijl en leefomgeving bij het terugdringen van babysterfte is de inbreng van de GGD belangrijk. In totaal heeft het programma ruim 8 miljoen in kas – er komt dus een tweede call, waarschijnlijk alleen toegankelijk voor partijen die aangesloten zijn bij een consortium. Een inventarisatie van GGD Nederland heeft van 6 GGD’en informatie opgeleverd over betrokkenheid bij een consortium. Veel GGD’en die geen 0-4 jarigen zorg in huis hebben denken niet als partner in aanmerking te komen. Gezien de relatie met gezondheidsbevordering en het verkleinen van SEGV is de betrokkenheid van de GGD echter breder dan de integrale JGZ. Meer informatie over het programma: http://www.zonmw.nl/nl/onderwerpen/alle-programma-s/zwangerschap-en-geboorte.

HomeThema'sProfessionals