Nieuwsbericht

Gehonoreerd innovatief onderzoek in COVID-19 Programma

Binnen het COVID-19 Programma zijn inmiddels 40 projecten gehonoreerd die zich richten op de effecten van en de maatregelen tegen de coronapandemie.

20 juli 2020 | 1 minuut lezen

Naast deze 40 onderzoeksprojecten zullen 12 projecten na aanvullende administratieve stappen financiering ontvangen. Het ministerie van VWS zet samen met ZonMw en NWO in op snelle invoering van innovatieve maatregelen die voortkomen uit deze projecten.

Onderzoek naar COVID-19

Het COVID-19 Programma heeft 3 aandachtsgebieden:

- Voorspellende diagnostiek en behandeling

- Zorg en preventie

- Maatschappelijke dynamiek

Diagnostiek en behandeling

Binnen aandachtsgebied 1 ‘Voorspellende diagnostiek en behandeling’ zijn 17 projecten gehonoreerd van de 22 projecten die hiervoor in aanmerking komen. Een aantal projecten richt zich op nieuwe of bestaande therapieën en hun werkingsmechanismen. Andere projecten houden zich bezig met het verkrijgen van inzichten in onder andere het microbioom, immuniteit, voorspellende parameters en behandeling op maat. Daarnaast gaan 5 projecten onderzoek doen naar de ontwikkeling van nieuwe of bredere toepassing van bestaande proefdiervrije innovaties.

Zorg en preventie

Binnen aandachtsgebied 2 ‘Zorg en preventie’ zijn 20 projecten gehonoreerd van de 25 projecten die hiervoor in aanmerking komen. Deze projecten richten zich op de organisatie van de zorg en kwetsbare burgers. Daarnaast is specifiek aandacht voor zorgverleners.

Palliatieve zorg

Op het gebied van palliatieve zorg zijn inmiddels 3 projecten gehonoreerd. Zij richten zich op ondersteuning en rouwverwerking van naasten bij het overlijden van hun dierbaren. En er is aandacht voor de impact van sociale isolatie door COVID-19 op intra- en extramurale zorg voor mensen met dementie in de palliatieve fase.

Lees meer informatie en bekijk voorbeelden van gehonoreerde projecten in ons nieuwsbericht.

Eind augustus is de besluitvorming over de subsidieaanvragen van aandachtsgebied 3 ‘Maatschappelijke dynamiek’. Alle projecten starten in september 2020.

HomeThema'sProfessionals