Nieuwsbericht

Interviewserie DPG’en – Tijs van Lieshout

Op 7 maart 2016 geplaatst door

“We leren van elkaar en genieten van het verschil”

“Het was een bijzondere periode toen ik binnenkwam als interim directeur in oktober 2014.  Er was hier een intensieve reorganisatie gaande, een onrustige periode met een gebrek aan vertrouwen binnen en buiten de organisatie en financiële problemen.”

Winkel

“Met een achtergrond vanuit de veiligheidshoek stapte ik er eigenlijk totaal blanco in en vroeg me dus echt af wat de GGD eigenlijk precies doet? Opvallend was dat ondanks de onrust, de winkel gewoon open bleef dankzij het vakmanschap en de passie van professionals. We hebben in die periode gewerkt aan stabiliteit, terug naar onze eigen identiteit en moesten weer het vertrouwen zien te winnen van raden, wethouders en onze eigen professionals''.

"Dat gaat niet op papier, maar in gesprek. Beleidsdocumenten hebben namelijk geen waarde in de hoofden van mensen. Inmiddels zitten we wel in het goede gesprek met ons bestuur en onze gemeenten, bijvoorbeeld over de JGZ. Feitelijk een gemeentelijke taak, we bespreken wat we collectief doen en wat dat precies betekent, want onbekend maakt onbemind.”

Vertrouwen in de GGD

“Ik durf te stellen dat het vertrouwen in de GGD flink wordt bepaald door de mate waarin een wethouder de problemen en oplossingen op het terrein van publieke gezondheid en veiligheid kan uitleggen aan de gemeente. Onduidelijkheid tast het persoonlijk gezag aan.”

“Dit jaar geven we samen met gemeenten in de regio opnieuw vorm en inhoud aan onze ambities in het publieke zorgdomein. Mooi is dat bijvoorbeeld Horst aan de Maas in samenwerking met Noord-Limburg in 2025 de gezondste regio van Europa wil zijn. Hoe? Door gewoon te beginnen. In onze aftrap dit jaar met gemeenten droomde een van onze bestuurders dat de GGD ging staan voor‘Gezamenlijke Geluks Dienst’. Dit soort beelden helpen samen betekenis aan de GGD te geven.”

“Ja, er zit energie in onze regio en begrippen als ‘positieve gezondheid’ krijgen vaste voet aan de grond.  Onze professionals zullen meebouwen aan horizontale netwerken in het sociale domein. Daar wisselen vakmensen informatie uit voor optimale (vroeg)signalering en advisering.  En dat betekent ook pionieren, niet op voorhand precies weten hoe het moet, maar er wel vertrouwen in hebben dat je in kan spelen op je omgeving.”
“We willen meebouwen aan autonome, interdisciplinaire  teams die werken in wijk en  leefgemeenschap met helder advies en tijdige interventies. We creëren zo een netwerk-GGD  met hoogwaardige kennis en hulpmiddelen. Dus wel bouwen, maar met minder bakstenen.”
  
Ontwikkelingen inzetten

“Daarbij is het ook de kunst om het slim te organiseren, doe wat regionaal niveau kan, maar regel het landelijk als het moet. Ik zie de vereniging daar goed in acteren. Neem nu antibioticaresistentie of de omgevingswet, die gaat veel voor gemeenten  betekenen en is niet echt simpel.. Daar denken wij graag over mee, maar regel het vooral landelijk voor iedereen is nog zo’n probleem."

“Wat ik tot slot een goede ontwikkeling vind, is dat we de verbinding tussen gezondheid en veiligheid steeds meer benutten. Voor ons een voordeel  dat we alles onder een dak georganiseerd hebben. We leren van elkaar en genieten van het verschil. Bijvoorbeeld als het gaat om opvang van vluchtelingen. De GGD en de GHOR zitten samen in een team en dat werkt goed."

Broodje

“Ander mooi voorbeeld ons programma ‘brandveilig leven’ waarbij ouderen worden uitgenodigd voor ‘broodje brandweer’. Met een bezoek aan de brandweer worden zij gewezen op de veiligheid in hun eigen huis. Aan zo’n programma gaan we  ook gezondheid toevoegen, om zo de zelfredzaamheid te bevorderen. Zo  komen twee uiteenlopende disciplines van rood en wit bij elkaar en daar profiteren we met z’n allen van.”

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.