Nieuwsbericht

Het NCVGZ: hét platform voor een zelfbewuste publieke gezondheid

21 maart 2016 | 2 minuten lezen

Op 6 en 7 april a.s. vindt het Nederlands Congres Volksgezondheid 2016 plaats. Was dit voorheen het jaarlijkse feestje van de incrowd van de publieke gezondheid; sinds enkele jaren is waarneembaar dat er over de eigen domeinen heen wordt gekeken, de focus naar buiten is en de verbindingen met andere sectoren worden gezocht én gevonden.

Voor mij het teken dat de publieke gezondheid zelfbewuster wordt. Dat is ook een vurige wens van mij. Juist het public health denken –gezondheid als leidmotief hanteren- heeft veel te bieden bij het weer betaalbaar maken van de gezondheidszorg, het “beleidsrijk” inregelen van de decentralisaties of het opbouwen van de nieuwe economie waarin duurzaamheid en gezondheid belangrijke waarden zijn. Bij dat groeiende zelfbewustzijn hoort een dito platform: het Nederlands Congres Volksgezondheid. In dit licht ben ik trots wat het NCVGZ programma in 2016 te bieden heeft.

Thema van 2016
Congresthema is dit jaar “Werelden Verbinden: gezondheid en het sociale domein.” Het zal niemand zijn ontgaan dat per 1 januari 2015 een majeure hervorming van de Nederlandse gezondheidszorg heeft plaatsgevonden. De indruk is dat veel gemeenten de decentralisaties tot dusver ‘beleidsarm’ inregelen. Ze zijn bezig om de processen te managen en komen vooralsnog nog weinig toe aan inhoudelijke reflectie en het bewandelen van nieuwe wegen. Bijvoorbeeld van wegen waarin vitaliteit of gezondheid vanzelfsprekend deel uit maakt van sociale wijkteams, of is opgenomen is het beleid gericht op maatschappelijke ondersteuning. Of waarin de actieve rol van bewoners in gezondheidsbevordering wordt gefaciliteerd.

Een blik achterom om verder te kijken
Het eerste jaar van werken aan een nieuwe lokale constellatie is inmiddels achter de rug. Een uitstekend moment om een pas op de plaats te maken en de blik vooruit te werpen. Hoe kan bijvoorbeeld de transitie worden benut om het gezondheidszorgaanbod duurzaam te vernieuwen door een omslag van nazorg naar voorzorg te maken? Hoe kunnen sociaal domein en publieke gezondheid beter verbonden worden en sport en onderwijs worden betrokken? Hoe dat te doen op een manier die het samen werken eenvoudiger in plaats van complexer maakt?

Wanneer is is het NCVGZ geslaagd?
Dit is voor mij het vertrekpunt voor het NCVGZ op 6 en 7 april. Voor mij is dit congres geslaagd als ik het gevoel krijg dat we met elkaar de verbindingen kunnen maken en concreet vervolg stappen kunnen maken.

Op voorhand aanknopingspunten genoeg. Ik pik twee programmaonderdelen eruit waar ik persoonlijk naar uitkijk. Op 6 april geven de Canadees Geoff Anderson en Patrick Jeurissen een duolezing over de financiering van integrale vormen van preventie, zorg en welzijn. Anderson zal zijn theoretische analyse geven die hij in 2011 voor de OECD heeft gemaakt [1]. Hij betoogt dat het relevant is om onderscheid te maken tussen gecompliceerde en complexe problemen. Afhankelijk van welke probleemdefinitie men kiest, kom je op andere financieringsmodellen uit. Patrick Jeurissen zal complementair aan de analyse van Anderson de vertaalslag maken naar de Nederlandse situatie. Centraal in zijn lezing zal de betaalbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel staan en in hoeverre een stevig gezondheidsbeleid daar een positieve draai aan kan geven.

Uitreiking van Meest invloedrijke persoon publieke gezondheid 2015
Het tweede programmaonderdeel wat ik hier speciaal wil noemen, is een noviteit. Ieder jaar organiseren de NPHF Federatie voor Gezondheid en GGD GHOR Nederland de verkiezing van de meest invloedrijke persoon in de publieke gezondheid. Omwille van een zelfbewustere publieke gezondheid is besloten om de winnaar tijdens het avondprogramma van het NCVGZ bekend te maken. Inmiddels zijn de vijf genomineerden bekend: Simone Goosen, Marion Stein, Machteld Huber, Paul van der Velpen, en Fred Woudenberg dingen naar de felbegeerde titel van ‘meest invloedrijke persoon publieke gezondheid 2015.

Kortom, ik hoop u te ontmoeten op het NCVGZ op 6 en 7 april 2016.

Thomas Plochg, directeur stichting NCVGZ
Maart 2016

HomeThema'sProfessionals