Nieuwsbericht

Bijzondere Leerstoel Forensische Geneeskunde en Gezondheidsstrafrecht aan de UM

1 september 2016 | 2 minuten lezen

Op 1 september 2016 stelt de Universiteit Maastricht (UM) de bijzondere leerstoel Forensische Geneeskunde en Gezondheidsstrafrecht in voor een periode van vijf jaar. Mr. Dr. W.L.J.M. (Wilma) Duijst zal deze leerstoel voor twee dagen per week bekleden. Door de positionering van de leerstoel tussen de faculteiten Rechtsgeleerdheid en Health, Medicine and Life Sciences is de leerstoel niet alleen verbindend op forensisch medisch gebied, maar ook op het gebied van strafrecht en geneeskunde.

 

De aanstelling is het resultaat van een jarenlange voorbereiding door de UM (Universiteit Maastricht), het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) en 23 GGD-en in Nederland.

 

Forensische geneeskunde als schakel

De forensische geneeskunde vormt de schakel tussen geneeskunde en strafrecht. Onderdelen van het vak zijn de lijkschouw, letselrapportage, zedenonderzoek, afname van materiaal in het kader van strafrechtelijke procedures, advisering van justitie en de zorg voor arrestanten. De forensische geneeskunde wordt in de eerste lijn uitgeoefend door forensisch artsen bij de GGD-en (in Rotterdam door de Forensische artsen Rotterdam Rijnmond, FARR, en in Utrecht de Forensisch Medische Maatschappij Utrecht, FMMU). In de tweede lijn wordt forensische geneeskunde uitgeoefend door artsen bij het NFI in Den Haag en andere gespecialiseerde centra zoals de forensische polikliniek kindermishandeling in Utrecht.

 

Onderzoek vanuit de Universiteit Maastricht

Onlangs zijn er twee leerstoelen ingesteld op aanpalende gebieden van de forensische geneeskunde, namelijk Forensische Pathologie (prof. dr. Bela Kubat) en Forensische en Postmortale Radiologie (prof. dr. Paul Hofman). Door het instellen van een leerstoel Forensische Geneeskunde kan een sterk driemanschap ontstaan. Van hieruit kan de UM wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de forensische geneeskunde initiëren, zowel op nationaal als op internationaal niveau.

 

Duijst als pionier vanuit de GGD

Wilma Duijst belichaamt bij uitstek de twee vakgebieden strafrecht en geneeskunde. Na haar studie geneeskunde werkte ze aansluitend in het Emma Kinderziekenhuis/AMC Amsterdam, verpleeghuis het Immendael in Beekbergen en als arts consultatiebureau bij Icare. Ze begon in 1995 met de studie rechten en studeerde zes jaar later af op het onderwerp jeugdadvocatuur.

Duijst was van 2001 tot 2005 docent strafrecht en gezondheidsrecht en is sinds 2005 universitair docent strafrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2005 promoveerde Duijst onder begeleiding van prof. Mr. Y Buruma en prof. Mr. W.R. Kastelein.

Sinds 2005 werkt Wilma Duijst als forensisch geneeskundige bij GGD IJsselland en sinds september 2015 bij het NFI. Ze heeft zowel nationale als internationale publicaties op haar naam staan op het gebied van strafrecht en op het gebied van de forensische geneeskunde waaronder het in 2011 verschenen handboek Forensische en penitentiaire geneeskunde dat ze schreef met haar Amsterdamse GGD-collega Kees Das en het boek Gezondheidsstrafrecht waarvan in 2014 de 2e druk verscheen. Daarnaast is Duijst onder meer actief als voorzitter van het Forensisch Medisch Genootschap en als raadsheer plaatsvervanger aan het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

HomeThema'sProfessionals