Nieuwsbericht

E-learning over het werken met een meldcode in de zorg

9 oktober 2012 | 3 minuten lezen

Vermoedens van mishandeling?

E-learning over het werken met een meldcode in de zorg

 

Mishandeling van mensen die voor hun zorg afhankelijk zijn van anderen krijgt steeds meer aandacht. En terecht, want alleen al zo'n tienduizend ouderen worden jaarlijks mishandeld. Om huiselijk geweld eerder te signaleren en te leren werken volgens een meldcode, kunnen medewerkers van verpleeg- en verzorgingshuizen, in de thuiszorg en de gehandicaptenzorg vanaf 2 oktober een speciale online cursus volgen. E-academy The Next Page ontwikkelde deze e-learning in samenwerking met ActiZ, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) en deskundigen uit deze sectoren.

 

Als medewerker in de zorg heb je een belangrijke functie bij het signaleren van geweld, verwaarlozing of bijvoorbeeld financiële uitbuiting. Je hebt immers een centrale rol in de verzorging van mensen. Het herkennen van geweld in een instelling of gezin blijkt in de praktijk ingewikkeld: betrokkenen treden er niet mee naar buiten en proberen het te verbergen. Ze kunnen dit letterlijk niet vanwege beperkingen of zijn angstig vanwege de afhankelijkheidsrelatie met hun verzorger. Professionals kunnen zich soms niet voorstellen dat hun cliënt slecht behandeld wordt of vinden het moeilijk te erkennen als dit wel gebeurt.

 

Herkennen en bespreekbaar maken

De oorzaken van huiselijk geweld zijn divers: soms kan een familielid de zorg niet meer aan, gaat een beroepskracht vanuit onmacht over de schreef of wordt een cliënt moedwillig geweld aangedaan. Met de online cursus ‘Werken met een meldcode in de thuis-, instellingen- en gehandicaptenzorg' leer je meer over de verschillende vormen van geweld, zoals ouderenmishandeling. Daarnaast leer je mishandeling en verwaarlozing te herkennen, bespreekbaar te maken en te werken volgens een meldcode. De e-learning besteedt ook expliciete aandacht aan grensoverschrijdend gedrag door collega’s: wanneer is hier sprake van en wanneer kom je in actie?

 

Aansluiting beroepspraktijk

De training bevat waargebeurde casuïstiek, verteld door betrokkenen zelf of nagespeeld door acteurs. Aan de hand van deze casuïstiek en interactieve werkvormen, leer je de signalen van slachtoffers én plegers te herkennen en oefen je gesprekken met betrokkenen, zoals een slachtoffer, een collega en leidinggevende.

 

Wet meldcode

De online cursus ‘Werken met een meldcode in de thuis-, instellingen- en gehandicaptenzorg’ is actueel: medio 2013 treedt de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. Dat betekent dat iedere organisatie die werkt met kinderen, jongeren en ouderen verplicht is een meldcode op te stellen waarin precies staat welke stappen je moet zetten als je huiselijk geweld vermoedt. Daarnaast worden zorgprofessionals verplicht vermoedens van grensoverschrijdend gedragen binnen hun organisatie te melden.

 


 

Demo e-learning cursus

Een demo van de cursussen kun je bekijken via www.thenextpage.nl. Op deze website kun je ook terecht voor meer informatie over het cursusaanbod, de webinars en voor het bestellen van cursussen.

 

Aanvullende scholing
Binnenkort is er ook een online college over ouderenmishandeling beschikbaar, gegeven door Maria van Bavel en Theo Royers, auteurs van ‘Oud leed, basisboek ouderenmishandeling’. Ga naar www.thenextpage.nl.

 

Klik hier voor meer informatie over de cursus.

Klik hier voor het bekijken van een demo.

 

 

Noot voor de redactie

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Andrea Smits, accountmanager The Next Page, via andrea@thenextpage.nl of telefonisch via 030 69 271 20 / 06 83 24 59 15

 

The Next Page is een online leeromgeving waar professionals cursussen en e-colleges kunnen volgen over het signaleren, handelen en communiceren bij kindermishandeling en huiselijk geweld. The Next Page is een social business van Augeo Foundation, een stichting die zich met eigen vermogen inzet voor een veilige leefomgeving voor kinderen. Andere initiatieven van Augeo Foundation zijn het online Tijdschrift Kindermishandeling en het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding (Hogeschool Leiden).

 

www.thenextpage.nl | www.augeo-foundation.nl | www.tkmnieuws.nl

HomeThema's