Nieuwsbericht

Factsheet sociaal-medische zorg aan dak- en thuislozen West-Brabant

1 juni 2017 | 1 minuut lezen
Vanaf juli 2015 heeft de GGD  laagdrempelige spreekuren voor dak- en thuislozen in Bergen op Zoom en Breda en bezoekt zij dak- en thuislozen op vindplaatsen in de regio West-Brabant. Tijdens de spreekuren voert de GGD verpleegkundige een eerste onderzoek uit, verleent verpleegkundige zorg en begeleidt zorgbehoevende dak- en thuislozen naar een huisarts. Deze zorg, vooralsnog uitgevoerd binnen een pilot tot 2018, moet ervoor zorgen dat zorgmijdende dak- en thuislozen verbeterde toegang tot sociaal-medische zorg hebben.

Om te weten hoe de sociaal- medische gezondheid van de doelgroep is en hoe de toegang tot zorg verloopt, voert de GGD gedurende de pilot jaarlijks een monitor uit op basis van de informatie die de verpleegkundige verzamelt tijdens de intake. Begin juli worden deze monitor samen met een procesevaluatie besproken door ons Algemeen Bestuur en zal hopelijk besloten worden tot continuering van de sociaal-medische zorg vanaf 2018.

HomeThema'sProfessionals