Nieuwsbericht

Week tegen kindermishandeling

31 augustus 2017 | 1 minuut lezen

In de week van 20 tot en met 26 november wordt de jaarlijkse Week tegen kindermishandeling georganiseerd. Door heel Nederland worden activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor kinderen die opgroeien in onveilige gezinssituaties.

Elk jaar zijn er meer sectoren, instellingen, (non-profit)organisaties en gemeenten die in deze Week een bijdrage leveren.

De Taskforce Kindermishandeling en Seksueel Misbruik heeft vier jaar geleden het initiatief genomen voor de organisatie van de Week. De activiteiten van de Taskforce zijn eind vorig jaar afgerond, maar de Week tegen Kindermishandeling krijgt ook dit jaar een vervolg. Het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie nemen als de nieuwe organisatoren van de Week het stokje over. Ook de GGD'en en GGD GHOR Nederland leveren hun bijdragen.

Op maandag 20 november vindt een Kick-Off bijeenkomst plaats. In tegenstelling tot vorig jaar zal er geen brede media- en publiekscampagne worden uitgerold tijdens de Week. Dit jaar wil de organisatie veel aandacht besteden aan de wijze waarop professionals en organisaties bijdragen aan de aanpak van kindermishandeling. Dat wil zeggen het stimuleren van partijen om de krachten te bundelen, kennis en ervaring met elkaar te delen en van elkaar te leren. Ook de stem van (ervaringsdeskundige) jongeren en ouders krijgt daarin een belangrijke plek. 

Op zoek naar goede voorbeelden

De organisatoren nodigen iedereen uit om eerdere successen of initiatieven die lokaal ontwikkeld zijn te delen. Mail naar info@weektegenkindermishandeling.nl

Op de website www.weektegenkindermishandeling.nl is de de meest actuele informatie over de Week te vinden. Zo is het logo te downloaden en kunnen activiteiten voor dit jaar aangemeld worden. Vanaf september worden de aangemelde activiteiten op de website vermeld. 

HomeThema'sProfessionals