Nieuwsbericht

Jaarlijkse rapportage antibioticaresistentie bij mens en dier; NethMap/MARAN 2017

7 september 2017 | 1 minuut lezen

In Nederland bleef het aantal resistente bacteriën bij mensen in 2016 stabiel. Bij dieren nam zowel het antibioticagebruik als de mate waarin resistente bacteriën voorkomen verder af. Dit blijkt uit de jaarlijkse rapportage NethMap/MARAN 2017. Vijf organisaties presenteren hierin samen de gegevens over antibioticagebruik en -resistentie in Nederland, zowel bij mensen als bij dieren.

Het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM, Stichting Werkgroep Antibioticabeleid, Wageningen Bioveterinary Research, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit publiceren elk jaar de rapportage NethMap/MARAN. De rapportage bevat gegevens over antibioticagebruik en -resistentie bij mensen en dieren.

NethMap: mensen
Wereldwijd neemt het aantal resistente bacteriën toe, maar in Nederland bleef de antibioticaresistentie ongeveer stabiel. Toch is alertheid geboden. Vergeleken met 2015 meldden zorginstellingen in 2016 meer uitbraken van bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica die artsen als laatste redmiddel inzetten. De kans dat deze bacteriën vaker gaan voorkomen is reëel. Voor gezonde mensen is dat geen probleem, voor kwetsbare mensen wel.

Antibioticagebruik
Hoe meer antibiotica worden gebruikt, hoe groter de kans op resistente bacteriën. Zorgvuldig gebruik is dan ook essentieel. In 2016 schreven huisartsen ongeveer 2% minder antibioticakuren voor dan in 2015. In de ziekenhuizen bleef het totale gebruik in 2015 stabiel, in tegenstelling tot een stijging van het antibioticagebruik in 2014 (cijfers over 2016 zijn nog niet beschikbaar).

MARAN: dieren
In de dierhouderij zette de trend van de afgelopen jaren zich voort: in 2016 daalde het antibioticagebruik. Ook de mate waarin resistente bacteriën bij dieren voorkomen nam verder af.

Meer informatie
• Lees het volledige Nethmap/MARAN-rapport 2017
• Bekijk het filmpje van Kees Veldman, hoofd Nationaal Referentielaboratorium antibioticumresistentie in dieren bij Wageningen University & Research

HomeThema'sProfessionals