Nieuwsbericht

Actualisering leidraad GGB

28 september 2017 | 1 minuut lezen

Actualisering van de leidraad GGB

De leidraad GGB komt in een nieuw jasje en ondergaat daarvoor de komende maanden een actualiseringsslag: een inhoudelijke actualisering, een aanpassing in de structuur en een aanpassing in de vorm.

Inhoud
Met betrekking tot de inhoud, wordt onder andere aan de volgende punten aandacht besteed:
- het toevoegen van een beschrijving van de (inhoudelijke) visie op GGB
- het actualiseren van de stroomschema’s naar de laatste actuele schema’s
- de aanscherping van het T3 proces
- het toevoegen van de afspraken/tips rond grensoverschrijdende hulpverlening
- de actualisatie van afspraken over de Wadden
- het toevoegen van specifieke aanvullende afspraken voortkomend uit scenario’s zoals terrorismegevolgbestrijding maar waar nodig ook andere scenario’s (zoals brandwonden).

Structuur
Om aansluiting te vinden met het kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO dient er afstemming c.q. aanpassing van de structuur en processtappen in de leidraad plaats te vinden.

Vorm
Ten aanzien van de vorm zal bekeken worden of en op welke manier de vorm voor de leidraad GGB aangepast kan worden t.b.v. digitale ontsluiting.

De planning is dat de geactualiseerde leidraad GGB begin 2018 gereed is. Deze zal worden gepubliceerd op GGD GHOR Kennisnet en de website van het IFV.

HomeThema'sProfessionals