Nieuwsbericht

Scholen zijn steeds gezonder

11 december 2017 | 1 minuut lezen

Het aantal scholen in de Haagse regio dat werkt aan de verbetering van de gezondheid van leerlingen stijgt explosief. In 2012/ 2013 was er nog slechts een handjevol basisscholen dat aandacht had voor bijvoorbeeld gezonde lunches, extra beweging en goede ventilatie in lokalen. Inmiddels hebben er ruim zestig het vignet Gezonde School behaald. Alleen het voortgezet onderwijs blijft wat achter.

Natuurlijk, scholen werkten al deccenia lang op verschillende manieren aan de gezondheid van hun leerlingen, zoals met gymlessen, buitenspelen en het werken in de schoolmoestuin. Hoewel deze activiteiten met de beste bedoelingen worden georganiseerd, twijfelen professionals aan de effectiviteit ervan op de langere termijn. 'Omdat ze vaak incidenteel en niet in samenhang werden uitgevoerd', valt te lezen in het meest recente Epidemiologisch Bulletin van de GGD Haaglanden.

In 2011 is het vignet Gezonde School geïntroduceerd, een keurmerk voor scholen die voldoen aan criteria van onder meer het Voedingscentrum, de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding en het Trimbos-instituut. Om voor een vignet in aanmerking te komen, moeten scholen in elk geval rookvrij zijn, een verplichte meldcode hebben voor huiselijk geweld en kindermishandeling, beschikken over veilige speeltoestellen, een specifiek verzuimbeleid voeren en samenwerken met hulpinstanties om snelle en adequate hulp te bieden aan leerlingen met ontwikkelings- en opvoedingsproblemen.

Daarnaast zijn er criteria die betrekking hebben op thema's waaruit een school kan kiezen, zoals Voeding, Bewegen en sport, Roken en alcohol, Welbevinden, Relaties en seksualiteit, Fysieke veiligheid en Milieu en natuur.

Gecertificeerd
Het streven is dat landelijk 17 procent van de scholen gezond is. In de regio Haaglanden moeten het er 90 zijn in 2020. Afgelopen schooljaar waren ruim 60 basisscholen en een handjevol middelbare scholen gecertificeerd. Daarnaast waren er nog ruim 40 basisscholen en bijna 30 middelbare scholen op weg om het certificaat te behalen.

HomeThema's