Judith Murk ten Cate

Organisatie: GGD Brabant-Zuidoost

Werkzaam

  • GGD

Kennis over

informatie management; projectmanagement; het nieuwe werken; klantgerichte informatievoorziening; PURA; referentie architectuur; portalgedachte; sharepoint; intranet; extranet; DigiD, berichtenverkeer; zaaktype catalogus; ZTC; documentmanagement; e-connect; inavigator; lync; chat; video; MSproject; tijdschrijven; business intelligence; professionele inrichting functioneel beheerorganisatie; BiSL; projectmatig werken; programmamanagement rondom Het Nieuwe Werken

Programma HNW van GGD BZO (2009-2015), waarbij de werkstijlambities (1-6) in 2015 voor medewerkers worden ondersteund met nieuwe fysieke en virtuele middelen om daardoor meer klantgericht te kunnen werken.
1) Klantgerichtheid
2) Tijd en plaatsonafhankelijk werken
3) Ontmoeten, samenwerken en kennisdelen
4) Vertrouwen geven en krijgen, minder regels
5) Eigen verantwoordelijkheid nemen en krijgen, binnen kaders
6) Planmatig en resultaatgericht zijn

-

Huidige werkzaamheden/projecten

Betrokken bij diverse projecten waarbij de volgende groupware is ingezet om klant(organisatie) te ondersteunen in haar werkproces voor GGD brede informatievoorziening:
1) Informatieplatform voor totale centrale informatieontsluiting met Sharepoint 2010 intranet/extranet/website;
2) Papierarm werken door Substitutie van archief dmv inzet Document/-Recordmanagementsysteem waarmee uiteindelijk GGD breed Zaakgericht wordt gewerkt;
3) Bereikbaarheid van collega's weer te geven door Lync 2010 voor chat/presence;
4) Tijdregistratie en capaciteitsplanning in MS Project;
5) Formatieoverzicht dat wordt samengesteld uit meerdere bronnen met Business Intelligence, Excel Powerpivot;
6) Klantcontact plannen met Dynamics CRM als ook het toegangsbeheer op extranet en digitale nieuwsbrieven.