Paula van Hoppe

Organisatie: GGD Gooi & Vechtstreek

Werkzaam

  • GGD

Kennis over

bemoeizorg; dak- en thuislozen; asielzoekers; dwangmatig verzamelen; woonhygiëne.

Huidige werkzaamheden/projecten

OGGZ: sociaal-medisch spreekuur in pension voor daklozen; bemoeizorgen; veelplegers en ex-gedetineerden; 'hoarding'; woonhygiëne.