Paula van Ommen

Organisatie: GGD Hollands Midden

Werkzaam

  • GGD

Kennis over

GGZ, Maatschappelijke opvang, aandachtsfunctionaris kwaliteit, intern auditor, extern auditor HKZ materiedeskundige GGZ en OGGZ, CTI (critical time intervention), zorgnetwerken OGGZ

Huidige werkzaamheden/projecten

convenant zorgnetwerken met samenserkingsafspraken en regelment omgang persoonsgegevens, voorkomen huisuitzetting, dossier ontsluiten voor ketenpartners, platform OGGZ, beleidsmatige ondersteuning van het Meldpunt Zorg en Overlast, beleidsadviezen OGGZ monitor, vakgroep OGGZ, winteropvangregeling daklozen.