julie huibregtsen

Organisatie: Huibregtsen Sociale marketing

Werkzaam

  • Gemeente
  • Gezondheid Bevorderende Instelling (GBI)
  • GGD
  • Maatschappelijke dienstverlening
  • Ministerie
  • Onderwijs
  • Onderzoeksinstelling

Kennis over

Drs. Julie Huibregtsen richt zich sinds 2008 als één van de eerste in Nederland op het trainen en begeleiden van professionals in de methodiek Sociale marketing. Zij is daartoe internationaal geschoold, onder meer aan de Universiteit van Brighton, het National Social Marketing Centre en door Prof. Jeff French. Ze is eveneens board member van de European Social Marketing Association (ESMA). De laatste 10 jaar promoot zij de methodiek in Nederland en heeft zij de Engelse tools vertaald en doorontwikkeld. Na jarenlang in de publieke gezondheidszorg te hebben gewerkt legt zij zich volledig toe op Sociale marketing, omdat zij voelt en uit ervaring weet dat de nieuwe professional juist dit nodig heeft; deze mindset en werkelijk klantgerichte wijze van opereren in het publieke domein. Het is haar missie gedragsverandering voor professionals makkelijker en vooral ook aantrekkelijker te maken.
Julie Huibregtsen wordt veelvuldig gevraagd voor lezingen en presentaties. Daarnaast wordt zij geconsulteerd als adviseur bij de toepassing van de methodiek door professionals. Binnen de overheid, het bedrijfsleven en het hoger en universitair onderwijs.

Huidige werkzaamheden/projecten

Momenteel begeleid ik o.m. GGD Drenthe bij de toepassing van de methodiek Sociale marketing (Tekenbetenpreventie). Daarnaast begeleid ik de gemeente Rotterdam bij de Energietransitie en TNO op het programma Preventie Beroepsziekten Giftige Stoffen i.s.m. het ministerie SZW. Ook geef ik les bij o.m. de NSPOH en geef ik op diverse plekken lezingen en trainingen.
Als board member van de European Social Marketing Association haal ik dit jaar samen met o.m. Prof Jeff French de vierde European Social Marketing Conference naar Antwerpen, op 5 en 6 september 2018