Judith Heinrich

Organisatie: GGD IJsselland

Werkzaam

  • GGD

Kennis over

evaluatie-onderzoek
effectiviteits-onderzoek
kosten-effectiviteitsonderzoek
ouderen
maatschappelijke zorg

Huidige werkzaamheden/projecten

Evaluatie Gezond Ouder Worden in Epe en Apeldoorn (lange termijn effectiviteit, kosten-effectiviteit en single intervention activities)

Opzetten en uitvoeren monitor maatschappelijke zorg

Evaluatie invoering vernieuwde werkwijze JGZ; Het Kind Centraal

Kosten-effectiviteitsonderzoek SLIMMER project

Verzorgen van onderwijs in kader van Academische Werkplaats AGORA