Miranda van den Broek

Organisatie: GGD GHOR Nederland

Werkzaam

  • GGD

Kennis over

gezonde wijken
social marketing
depressiepreventie
psycho-sociale gezondheid
maatschappelijke verantwoording
benchmark

Huidige werkzaamheden/projecten

toolbox voor verpleegkundigen JGZ
stimuleringsprogramma
fondsenwerving
Voorheen (GGD Nederland)
Quickscan gemeentelijke nota's volksgezondheid
advies- en steunpunten huiselijk geweld
partnership depressiepreventie
benchmark

daaraan gerelateerd:
social marketing