Dominique Vranken

Organisatie: GGD Zuid Limburg

Werkzaam

  • GGD

Kennis over

- OGGZ
- Huiselijk geweld
- Aanpak multiprobleemgezinnen
- Aanpak Veiligheidshuizen
- Ketenregie/ procesmamangement

Huidige werkzaamheden/projecten

Beleid OGGZ en huiselijk geweld