Michiel Hoorweg

Organisatie: Ministerie van VWS

Werkzaam

  • Ministerie

Kennis over

Crisisbeheersing

Huidige werkzaamheden/projecten

Nationale crisisorganisatie en nationale veiligheid
Veiligheidsregio's en GHOR/GGD
Geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises
DCC VWS