Werkzaam

  • GGD

Huidige werkzaamheden/projecten

Project GGD Reizigerszorg (tot 2012)
Bewustwordingsproject Binnenmilieu op Basisscholen (2008-2013)
Tuberculosescreening bij gedetineerden (t/m 2014)