Overzicht publicaties

Minister De Jonge (VWS) heeft de Eerste en Tweede Kamer zijn reactie op de externe evaluatie van ZonMw over de periode 2010-2015 aangeboden.

In deze brief gaat de minister in op de inhoud en de uitkomsten van de evaluatie. Ook zijn de reacties van het Bestuur van ZonMw en de Raad van Bestuur van NWO erin opgenomen. We zijn blij met het...

-
325

Proefschrift: Overweight prevention, starting from birth onwards

Eveliene Dera, coördinator neonatale screeningen en stafverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg Envida, heeft op 6 juli met succes haar  proefschrift getiteld “Overweight prevention, starting...

-
656

Proefschrift: Optimizing intersectoral collaboration in school health promotion

Hoe kun je de partijen die betrokken zijn bij het schoolgezondheidsbeleid zo samenbrengen dat zij dat beleid integraal kunnen vormgeven? Dat is de kernvraag in het proefschrift van Katharina...

-
601

Resultaten Evaluatie Pilot Bloeddrukmeting

Evaluatierapport met achtergrond informatie, conclusies en aanbevelingen van de pilot bloeddrukmeting in de regio Achterhoek van 1-10-2014 tot 1-4-2015.

-
636

Evaluatie aansluiting buurtcoaches/sociale teams en eerstelijnsvoorzieningen

De pilot Aansluiting buurtcoaches/sociale teams en eerstelijnsvoorzieningen is een pilot vanuit de gemeenten Bronckhorst en Doetinchem.

-
740

Evaluatie tweede fase 3D proeftuin Bronckhorst

Dit rapport beschrijft de ervaringen met de Tweede fase 3D Proeftuin van zowel consulenten als cliënten in Bronckhorst.

-
715

Uitvraag onderzoeksbehoeften VPVM en VPS voor 2016

Wij vragen u om voor 1 juni 2015 uw onderzoeksbehoeften, zowel voor VPVM en VPS, bij innovatie@nctv.min in te dienen. De ontvangen onderzoeksbehoeften worden na beoordeling door VenJ en TNO verwerkt.

-
1403

Masterclass "What is not valued is not counted"

PUBLIC HEALTH RESEARCH IN PRACTICE: MASTER CLASS 2
PUBLIC HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT AND ECONOMIC EVALUATION: “WHAT IS NOT VALUED IS NOT COUNTED”

-
681

Hoge hakken in de klei

Hoge hakken in de klei, zo luidt de titel van het boekje dat voor u ligt. In onze ogen het logisch vervolg op Hoge hakken, lange tenen, dat in 2011 verscheen. Daarin schetsten we destijds...

-
1043