Nieuwsbericht

Opleiding Sociaal Verpleegkundige naar NSPOH

Corrie Baris
8 mei 2012 | 2 minuten lezen

De NSPOH en de Hogeschool Leiden tekenden op 7 mei de overeenkomst die leidt tot de overname van de opleiding. NSPOH-directeur Petrien Uniken Venema: “Deze opleiding sluit uitstekend aan bij ons aanbod van opleidingen en trainingen voor professionals in de publieke gezondheidszorg.  Hierdoor kan de NSPOH zorgen voor aansluiting bij actuele ontwikkelingen in de sector,  en bruggen slaan naar andere beroepsgroepen in de sector. We verwachten dat de rol van de sociaal verpleegkundige onder andere door taakherschikking steeds belangrijker wordt binnen de publieke gezondheidszorg.” De NSPOH-opleiding biedt plaats aan maximaal 40 deelnemers en leidt op tot sociaal verpleegkundige algemene gezondheidszorg (AGZ) of jeugdgezondheidszorg (JGZ). De opleiding sociaal verpleegkundige  JGZ bestrijkt het hele domein voor de zorg van kinderen van 0 tot 19 jaar.

NSPOH
De NSPOH is dé opleider voor professionals in de publieke gezondheidszorg. Jaarlijks volgen meer dan 3750 deelnemers scholing bij de NSPOH. Op basis van evaluaties van het onderwijs door deelnemers stellen opleiders de programma’s voortdurend bij, om voor deelnemers het beste onderwijs te kunnen bieden. Onderwijs van de NSPOH wordt gemiddeld met een  8 gewaardeerd door deelnemers.

 

 

Opleiding Sociaal Verpleegkundige
De opleiding Sociaal Verpleegkundige AGZ of JGZ duurt anderhalf jaar en bestaat uit 30 contactdagen. Het is ook mogelijk om modulen los te volgen. De deelnemers JGZ en AGZ volgen grotendeels een eigen studietraject, en krijgen een aantal modulen gemeenschappelijk aangeboden. Ook komen zij in een aantal modulen andere professionals uit de publieke gezondheidszorg tegen. De opleiding Sociaal Verpleegkundige is bestemd voor hbo-afgestudeerde verpleegkundigen of voor diegenen die werkzaam zijn op een vergelijkbaar niveau. Het doel is mensen toe te rusten voor een functie in de openbare gezondheidszorg, of die functie te optimaliseren.

In de opleiding ligt een sterke nadruk op kennis over het vakgebied en op het aanleren van vaardigheden en algemene competenties. Belangrijke aandachtspunten zijn de positionering van de verpleegkundigen, de eigen werkpraktijk en het functioneren daarin, maar natuurlijk ook samenwerken met andere professionals in de (publieke) gezondheidszorg.

    De opleiding Sociaal Verpleegkundige was al geaccrediteerd door het kwaliteitsregister van
    V&VN. De NSPOH verwacht de accreditatie te kunnen behouden.

Informatiebijeenkomst
Op 19 juni organiseert de NSPOH een informatiebijeenkomst over de opleiding voor (kandidaat-) deelnemers. De informatiebijeenkomst vindt plaats bij de NSPOH, Tafelbergweg 51 van 15.00 – 17.00 uur. Opgeven via m.penris@nspoh.nl. Kijk op de site www.nspoh.nl voor meer informatie.

HomeThema'sProfessionals