Blog

Opvoeden adoptiekinderen vraagt extra inspanning en adoptiespecifieke kennis

Geschreven door Marion van Olst, hoofd nazorg van Stichting Adoptievoorzieningen

Voor ieder kind is een veilige gehechtheidsrelatie met ouders/verzorgers de basis voor een gezonde ontwikkeling. Ook voor geadopteerde kinderen. Maar een adoptiegezin is geen gewoon gezin. Voorafgaand aan de adoptie hebben zowel de ouders als het kind het nodige meegemaakt. De meeste adoptieouders konden zelf geen kinderen krijgen. Adoptiekinderen zijn gescheiden van hun biologische familie en hebben meestal een periode in een tehuis en/of pleeggezin geleefd.

Anders dan kinderen die meteen bij liefdevolle ouders opgroeien die het kind koesteren en steunen, hebben adoptiekinderen vaak niet de kans gekregen van jongs af aan geborgenheid te ervaren. Zij hebben in hun geboorteland zelf oplossingen moeten zoeken voor het ontladen van spanning. De biologische ouders en verzorgers in tehuizen hebben immers niet, of in wisselende mate, kunnen voldoen aan de vraag van het kind om contact en bescherming.

Adoptieouders krijgen dus te maken met een kind bij wie het gedrag in meer of mindere mate de sporen draagt van een onveilig gehechtheidsverleden. Denk bijvoorbeeld aan erg druk, faalangstig, klampend, teruggetrokken of te vrij gedrag. Ook hebben sommige adoptiekinderen een ontwikkelingsachterstand opgelopen.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat onveilig gehechte kinderen toch veilige gehechtheidsrelaties kunnen opbouwen. Maar de inhaalslag op het gebied van hechting en ontwikkeling komt niet vanzelf tot stand. Dit vraagt extra inspanning en adoptiespecifieke kennis. In de eerste plaats van adoptieouders, maar ook van andere betrokkenen, zoals scholen, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg en de huisarts.

Adoptiespecifieke kennis over herstel van gehechtheid en trauma is in de reguliere jeugdzorg en in het basisonderwijs nauwelijks aanwezig. Dat hoeft in de basis geen belemmering te zijn. Hulpverleners en andere professionals kunnen sinds jaar en dag met laagdrempelig advies en consultatie inwinnen bij Stichting Adoptievoorzieningen. Dit is de landelijke organisatie die voorlichting, voorbereiding en nazorg op het gebied van adoptie in samenhang aanbiedt.

Elk kind en gezin dat door tijdige adoptiedeskundige preventieve hulp geholpen wordt, kost de samenleving geen (extra) geld. Elk kind dat te laat of onvoldoende deskundig behandeld wordt, zal dikwijls later een beroep doen op specialistische hulp. Voorkomen is immers beter en goedkoper dan genezen.

Om ook na de transitie van de jeugdzorg te borgen dat adoptiegezinnen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben, verschijnt dit najaar in opdracht van staatssecretaris van Rijn (VWS) de Handreiking Adoptie.

In de Handreiking wordt meer duidelijkheid geschept over de verantwoordelijkheden, rol- en taakverdeling van de reguliere zorg en de adoptiespecifiekehulpverleners in de verschillende fases van adoptienazorg. De Stichting Adoptievoorzieningen houdt daar een belangrijke rol in.

De intentie is om per 1 januari 2015 te starten met het aanbieden van de adoptie-oudercursus ‘Goede Start’ aan alle nieuwe adoptiegezinnen, thuisconsultatie in het eerste jaar na aankomst van het kind in Nederland, en andere vormen van opvoedingsondersteuning op maat.

De Stichting Adoptievoorzieningen blijft ook vraagbaak voor alle professionals in de jeugdzorg. Zij kunnen kosteloos en laagdrempelig terecht voor consultatie, advies en verwijzingen.  Dus schroom niet te bellen (030 - 2330340, keuze 3) of mailen (consultatie@adoptie.nl). Of kijk eens op www.adoptie.nl.

 

Marion van Olst, Stichting Adoptievoorzieningen

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.