Activiteit

Officier van dienst geneeskundig (OvD-G) startdatum e-learning 08-01-2018

Als officier van dienst geneeskundig (OvD-G) geeft u leiding aan de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises. Wat betekent dit in de praktijk, wat wordt er van u verwacht en wat moet u kunnen? Tijdens de opleiding tot officier van dienst geneeskundig (OvD-G) leert u alles wat u weten moet en traint u uw vaardigheden. ​

Voor wie is de opleiding Officier van dienst geneeskundig?

U werkt binnen de GHOR en bent geselecteerd voor de functie van officier van dienst geneeskundig (OvD-G).​ U voldoet aan de instroomeisen uit het kwalificatiedossier (zie tabblad documentatie).

Wat leert u?

U volgt een opleiding tot operationeel leidinggevende van de GHOR. Dit betekent dat u leiding geeft aan de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. De opleiding focust zich op drie kerntaken:

 • op het plaats incident leiding geven aan de geneeskundige hulpverlening
 • multidisciplinair samenwerken, onder andere in het motorkapoverleg en het commando plaats incident (CoPI)
 • aan belangrijke stakeholders en besluitvormers over de geneeskundige hulpverlening rapporteren en adviseren​​

Om u optimaal voor te bereiden op uw functie als officier, staat een aantal competenties centraal tijdens de opleiding. U krijgt gedurende de hele opleiding coaching om deze competenties te versterken. Het gaat om de competenties:

 • leidinggeven
 • operationeel management
 • samenwerken
 • besluiten nemen
 • overtuigen

Programma

Het totale programma bestaat uit vier blokken en dertien modules.

Blok 1: Context functie OvD-G

 • Crisisorganisatie
 • Taken en verantwoordelijkheden

Blok 2: Leidinggeven aan de geneeskundige hulpverlening op plaats incident
-     Geneeskundige processen
-     Risicoanalyse en scenariodenken
-     Organieke- en functionele structuur geneeskundige keten

 • Crisisbesluitvorming (beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming (BOB))
 • Functioneel leiderschap
 • CBRNE/incidenten met gevaarlijke stoffen

Blok 3: Multidiscilinair samenwerken

 • Kolom- en crisispartners multidisciplinar
 • Multidisciplinair samenwerken binnen het motorkapoverleg
 • Multidisciplinair samenwerken binnen het CoPI

Blok 4: Rapporteren en adviseren

 • Managen van resources
 • Evalueren

Zie het tabblad Examen voor meer informatie over de proeve van bekwaamheid en de onderdelen daarvan.

Studiewijze

U start de opleiding via e-learning. Er zijn vervolgens vier contactdagen en een verplichte oefenweek. U sluit de opleiding af met een praktijktoets en een eindgesprek. Er zijn negen contactdagen. ​De totale studiebelasting bedraagt 138 uur.  Om een optimaal leereffect te realiseren hanteren we een minimum (10) en maximum (12) aantal deelnemers.

Accreditatie

De opleiding Officier van dienst geneeskundig (OvD-G) is per februari 2016 opgenomen in het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&V), het Register Zorgprofessionals en het Verpleegkundig Specialisten Register. Deze registers kennen andere accreditatie-eisen en regels. De opleiding OvD-G levert voor registratie in het Kwaliteitsregister V&V en het Register Zorgprofessionals 134 accreditatiepunten op. Voor deelnemende verpleegkundig specialisten die geregistreerd zijn in het Verpleegkundig Specialisten Register, levert de opleiding 50 accreditatiepunten op.

Geplaatst door:
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Functie(s): Opleidingscoordinator
Organisatie: IFV - GHOR Academie