Nieuwsoverzicht

Jaarplanning GHOR reguliere opleidingen, bij- en nascholingen 2020

Jaarplanning GHOR reguliere opleidingen, bij- en nascholingen 2020

185

GHOR en Omgevingswet; rol, uitgangspunten en ambities

Rol GHOR, haar uitgangspunten en ambities bij het bereiken van een gezonde en veilige leefomgeving met het oog op de Omgevingswet.

1471

Martin Smeekes over prehospitale (trauma)zorg in BNR Beter

Martin Smeekes, directeur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, sprak 5 juni in radioprogramma BNR Beter over prehospitale (trauma) zorg. Martin s reactie op het interview:  “Heel goed...

455

GHORdiaanse basisopleiding Light versie (e-learning + webcolleges) voor medewerkers geneeskundige ketenpartners en multidisciplinaire partners

GHORdiaanse Basisopleiding Light met E-learning en webcolleges geschikt voor medewerkers geneeskundige ketenpartners en multidisciplinaire partners. Hiermee komt de Instaptoets GHOR te vervallen.

442

Brondocument Basiskennis GHOR 'geactualiseerde versie'

Geactualiseerde versie ‘Brondocument basiskennis GHOR’ gereed is.
Hiermee komen de 4 Kennispublicaties GHOR te vervallen.

435

*NIEUW* GHORdiaanse basisopleiding Sneakpreview

Sneakpreview GHORdiaanse basisopleiding

404

Werken met sociale media in de warme fase bij de GHOR

Graag informeren we je over de nieuwe training ‘werken met sociale media in de warme fase biij de GHOR

611

RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek ondertekenen intentieverklaring voor samenwerking

De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) van GGD Flevoland gaat nauwer samenwerken met de Regionale Ambulancevoorziening Gooi en Vechtstreek (G&V). Met het ondertekenen van een intentieverklaring...

687

Voorbereiding distributie jodiumtabletten

De minister van VWS streeft erna om rond de jaarwisseling een besluit te nemen over de uitvoering van de distributie van jodiumtabletten. Voordat de minister dit besluit neemt, dient er...

745

Burgers kunnen crises maken en verzachten

Vorig jaar bracht de plotseling grote toestroom van vluchtelingen – duidelijk dé gebeurtenis van 2015 – veel commotie teweeg. Nu de aantallen weer zijn afgenomen wordt duidelijk hoe bijzonder...

549